Home

1.965 vrijwillige terugkeren in 2021

28/01/2022
Vorig jaar hielp Fedasil bijna 2.000 personen om vrijwillig terug te keren. De meerderheid kreeg daarbij ondersteuning bij re-integratie.

In 2021 keerden 1.965 personen vrijwillig terug naar hun land van herkomst. Het gaat om een lichte stijging (+6%) ten aanzien van vorig jaar. Onder de terugkeerders zijn asielzoekers, personen van wie de asielaanvraag werd afgewezen of migranten in onwettig verblijf in België.

De voornaamste bestemmingslanden waren Brazilië (239 personen), Oekraïne (235), El Salvador (222), Mongolië (166) en Moldavië (120). In vergelijking met 2020 is er een stijging merkbaar in de terugkeer naar Oekraïne, El Salvador, Mongolië en Moldavië. Het aantal terugkeerders naar Brazilië daalde echter. In het rapport in bijlage bevinden zich meer cijfers.

Net zoals in 2020 werd de organisatie van terugkeer nog verstoord door het coronavirus, zowel in België als in de bestemmingslanden. Ondanks deze moeilijke context blijven Fedasil en het IOM (die de reis organiseren) zoeken naar oplossingen, samen met de ambassades.

Ondersteuning bij terugkeer

Van de personen die terugkeerden in 2021, kregen er 1.344 steun bij hun re-integratie (dus ongeveer twee personen op drie) om zo een nieuwe toekomst op te bouwen in het land. De opvolging van deze re-integratie gebeurt door de lokale bureaus van het IOM of Caritas International, of hun lokale partners.

Meer weten? Ontdek de terugkeerverhalen van terugkeerders op onze website: https://www.vrijwilligeterugkeer.be/stories

Sensibilisering van personen in onwettig verblijf

Fedasil heeft een team dat zich specifiek bezighoudt met het informeren van migranten zonder verblijfsvergunning in België. Het Reach Out-team gaat actief naar gestrande migranten of migranten in transit in ons land toe, om hen te informeren over hun rechten inzake asiel en terugkeer.

In 2021 had het Reach Out-team van Fedasil 2.044 contacten met migranten en hadden ze 471 individuele gesprekken. Ze spraken het vaakst met personen uit Eritrea (36%), Soedan (11%) en Ethiopië (10%).

In 2021 waren 48,5% van het aantal terugkeerders (of 954 personen) personen die zonder verblijfsvergunning in België verbleven.

De terugkeerprojecten vanuit België krijgen Europese financiële steun (AMIF-fonds).