Home

Werelddag tegen Mensenhandel

30/07/2021
Sociaal assistent Herlinde is onze referentiepersoon voor deze problematiek.

30 juli: Internationale Dag tegen Mensenhandel

Herlinde werkt op de sociale dienst van het Aanmeldcentrum en is SPOC (Single Point of Contact) voor deze problematiek. Collega’s kunnen bij haar terecht met vragen en ze centraliseert alle informatie rond dit thema. Ze legt uit wat het belang is van zo’n internationale dag.

“Het probleem is alomtegenwoordig en tegelijk vrij onzichtbaar. Daarom net is het zo belangrijk de focus op potentiële slachtoffers van mensenhandel te behouden en jaarlijks stil te staan bij dit zorgwekkend fenomeen.

Hier in het centrum is het onze taak om mogelijke slachtoffers te detecteren en hen te informeren over het statuut van slachtoffer van mensenhandel. Slachtoffers vind je overal in de samenleving, maar zeker op plaatsen waar mensen zich in een kwetsbare positie bevinden. Dat is hier het geval. Een groot deel van de personen die we opvangen, zit in een precaire situatie en loopt het risico om uitgebuit te worden.

In ons land zijn economische en seksuele uitbuiting de meest voorkomende vormen van mensenhandel.”