Home

Sluiting 18 augustus

18/08/2022
Om veiligheidsredenen is het centrum deze ochtend uitzonderlijk niet toegankelijk voor nieuwe asielzoekers.

Na klachten van buurtbewoners van het Klein Kasteeltje over overlast, heeft de Politie van Brussel woensdagavond de nadarhekken verplaatst van de achterkant naar de voorkant van het gebouw.

Ter verduidelijking, het Klein Kasteeltje heeft twee toegangspoorten. De poort aan de voorzijde van het gebouw, aan de kant van het kanaal, is er enkel voor het personeel en voor de verzoekers die reeds in het Klein Kasteeltje verblijven.

De poort aan de achterkant van het gebouw geeft rechtstreeks toegang tot het gedeelte van het gebouw waarin zich het aanmeldcentrum bevindt en waar nieuwkomers hun verzoek om internationale bescherming kunnen registreren bij de DVZ en een opvangplaats kunnen vragen aan Fedasil.

Om de interne werking van het Klein Kasteeltje en de veiligheid van zowel medewerkers als verzoekers te kunnen garanderen, is het essentieel om deze twee 'flows' van elkaar gescheiden te houden.

Dat was deze ochtend jammer genoeg niet meer mogelijk, en daarom heeft Fedasil noodgedwongen beslist om geen nieuwkomers toe te laten tot het gebouw.

Fedasil betreurt deze situatie en hoopt - in overleg met alle betrokkenen - spoedig tot een oplossing te komen, die rekening houdt met ieders noden en bekommernissen.