Home

Verhoging van de opvangcapaciteit

26/10/2020
Fedasil verhoogt tijdelijk de capaciteit van het opvangnetwerk voor asielzoekers, met name in Hasselt, Jalhay en Ransart.

Fedasil blijft tijdelijk zijn opvangcapaciteit verhogen.

Vandaag, 26 oktober, kwamen de eerste asielzoekers aan in het nieuwe opvangcentrum in Hasselt. Dit opvangcentrum wordt beheerd door het bedrijf Umami. Het gaat om een oud hotel dat eerder onderdak bood aan seizoenarbeiders en dat 125 mensen kan opvangen. Umami is een Belgisch bedrijf dat al verschillende jaren de catering verzorgt in de opvangcentra van Fedasil.

Sinds 15 oktober heeft ook Caritas International een nieuw opvangcentrum in zijn beheer, in Ransart (Charleroi). De gebouwen (een oud rusthuis) kunnen plaats bieden aan 151 mensen waarvan 26 niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV’s).

Op 19 oktober heeft de privé-organisatie Svasta de leiding over het opvangcentrum van Jalhay overgenomen van Croix-Rouge. Het centrum dat zich op de site van de camping Spa d’Or bevindt, kan 260 personen opvangen. Svasta is een Belgisch bedrijf met sociaal oogmerk.

Naast Jalhay en Hasselt worden er momenteel nog twee centra beheerd door een privépartner: in Marcinelle (MyAssist) en Etterbeek (G4S). Nog verschillende andere centra in privébeheer zijn in voorbereiding voor opening: Kalmthout (G4S), Luik (G4S) en Spa (Svasta). 

Deze nieuwe centra zijn allen van tijdelijke aard. Deze extra plaatsen moeten het voor Fedasil mogelijk maken om zich voor te bereiden op een stijging van het aantal asielaanvragen en, in de context van het coronavirus, om de bezettingsgraad in de opvangcentra onder controle te houden. 

Fedasil en zijn partners beschikken momenteel over ongeveer 28.000 opvangplaatsen, verdeeld over een zeventigtal centra (federale centra, Rode Kruis, privépartners…) en lokale opvanginitiatieven (beheerd door de OCMW’s en andere organisaties). Fedasil plant nog enkele openingen van tijdelijke opvangplaatsen om te anticiperen op de herneming van de asielaanvragen.