Home

Tekort aan plaatsen voor minderjarigen

12/10/2022
Fedasil NBMV
Ondanks de vele plaatsen die de afgelopen maanden werden gecreëerd, kon Fedasil verschillende niet-begeleide minderjarigen niet opvangen.

Op dinsdag 11 oktober slaagde Fedasil er niet in om alle niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) die zich bij Dienst Vreemdelingenzaken te Brussel hadden aangemeld, op te vangen. Slechts de helft van de 40 geregistreerde jongeren op die dag (de jongsten en de meest kwetsbaren) kregen een plaats toegewezen in het opvangnetwerk van Fedasil.

Op woensdag 12 oktober konden alle niet-begeleide minderjarigen die zich aanmeldden, wel opgevangen worden.

Ondanks 1.000 extra plaatsen

Helaas moet Fedasil vaststellen dat de opvangcapaciteit voor minderjarigen niet voldoende is, ondanks de vele inspanningen van de afgelopen maanden. Momenteel is een recordaantal van 3.139 specifieke plaatsen beschikbaar. In één jaar tijd zijn er maar liefst 1.000 plaatsen gecreëerd!

De verzadiging van opvangplaatsen voor niet-begeleide minderjarigen, net zoals voor andere profielen van asielzoekers, heeft verschillende oorzaken. Enerzijds is er de toename van de instroom – waarvan een groot deel jonge Afghaanse jongens (72% van de NBMV). Anderzijds zorgt de achterstand in de behandeling van dossiers door de asielinstanties voor een langer verblijf in onze centra.

In het specifieke geval van de NBMV moet Fedasil ook kinderen onder de 13 jaar opvangen (momenteel ongeveer 100 jongeren), terwijl zij eigenlijk door instellingen voor Jeugdhulp van de Gemeenschap zouden moeten worden opgevangen. Fedasil constateert voorts vertragingen in de leeftijdsonderzoeken voor minderjarigen bij wie twijfel over de leeftijd bestaat, alsook een lange wachttijd (tussen 5 en 7 maanden) voordat een niet-begeleide minderjarige een voogd kan krijgen. Beide zaken vallen onder de verantwoordelijkheid van de Dienst voogdij.

Bijkomende maatregelen

Fedasil heeft de politieke autoriteiten meermaals verwittigd voor het risico van een tekort aan plaatsen voor niet-begeleide minderjarigen. Het creëren van extra plaatsen alleen volstaat niet om deze crisis op te lossen. Bijkomende maatregelen met een impact op de instroom en uitstroom uit het netwerk zijn nodig opdat Fedasil zijn taak van opvang voor alle verzoekers om internationale bescherming in België opnieuw kan opnemen.

In deze context heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor op woensdag 12 oktober een 'winterplan' aangekondigd met maatregelen om de bottleneck in het opvangnetwerk te verhelpen. Zij kondigde ook extra middelen aan om de leeftijdstesten te versnellen.

Het opvangnetwerk van Fedasil telt 31.500 plaatsen, waarvan 3.139 plaatsen voor niet-begeleide minderjarigen. Sinds mei 2021 worden - vanwege de verzadiging van het opvangnetwerk - de beschikbare plaatsen eerst toegewezen aan de meest kwetsbare mensen.