Home

Sluiting van de centra in Koksijde en Spa

30/06/2020
De tijdelijke opvang van asielzoekers loopt op zijn einde in de centra van Spa en Koksijde

Fedasil bereidt de sluiting voor van twee van zijn opvangcentra voor asielzoekers. De twee opvangcentra waren van bij het begin voorzien om er een korte tijd opvang te voorzien.

Sluiting Spa & Koksijde

In Spa is Defensie eigenaar van het vakantiepark La Vecqueterre en neemt het de site zelf terug in dienst. Geopend eind november 2019, kon het centrum 108 asielzoekers opvangen. Deze zomer zal de site terug dienst doen als vakantiepark voor het personeel van Defensie. Alle bewoners zijn eind juni verhuisd, voornamelijk naar lokale opvanginitiatieven van OCMW’s.

In Koksijde waren Minister Maggie De Block en de gemeente Koksijde overeengekomen dat Fedasil tot eind juni opnieuw een opvangcentrum kon inrichten in de voormalige luchtmachtbasis waar Fedasil tijdens de asielcrisis van 2015 ook al opvang heeft voorzien. Het was echter niet mogelijk om deze timing te respecteren aangezien Fedasil rekening moest houden met onder meer de toestand van het opvangnetwerk. Daarom zullen de bewoners het centrum geleidelijk verlaten voor eind juli.

Bedankt!

Fedasil wil graag iedereen bedanken die het mogelijk heeft gemaakt om een kwaliteitsvolle opvang te voorzien in deze twee opvangcentra - natuurlijk het personeel, maar zeker ook de talrijke vrijwilligers en lokale partners die geholpen hebben bij de goede integratie van de asielzoekers in de buurt.

Zoektocht naar plaatsen

Fedasil zoekt nog steeds actief naar nieuwe sites die kunnen zorgen voor een snelle verhoging van de capaciteit van het opvangnetwerk. Het Agentschap dient te anticiperen op de heropening van de landsgrenzen en de geleidelijke verhoging van de asielaanvragen in ons land.

In de context van de coronapandemie zijn nieuwe opvangplaatsen ook nodig om de bezettingsgraad in de bestaande centra onder controle te houden.

Fedasil en zijn partners beschikken momenteel over 28.300 opvangplaatsen, voornamelijk in collectieve opvangcentra.