Home

Opvangnetwerk: kerncijfers 2023

13/02/2024
Fedasil opvang
Ondanks de creatie van meer dan 3.000 plaatsen, had Fedasil te weinig plaatsen om alle asielzoekers op te vangen.

Het jaar 2023 werd opnieuw gekenmerkt door een verzadiging van het opvangnetwerk - sinds 2021 belanden asielzoekers buiten het opvangnetwerk wegens plaatsgebrek. De prioriteit gaat naar de meest kwetsbaren (gezinnen, minderjarigen, vrouwen).

Hier zijn enkele kerncijfers voor het jaar 2023:

  • In 2023 bleven het aantal verzoeken om bescherming (asiel) min of meer stabiel: bijna 35.500 aanvragen werden geregistreerd in België (-3% ten opzichte van 2022). Tegelijkertijd merkt Fedasil op dat het aantal vertrekken uit de opvangcentra lager blijft dan de instroom, dit door de verlenging van de duur van de asielprocedures. Als gevolg hiervan is het aantal personen dat door Fedasil wordt opgevangen gedurende het hele jaar 2023 gestegen.
  • Wegens plaatsgebrek konden 8.816 mensen in 2023 niet worden opgenomen in ons opvangnetwerk op de dag van hun registratie. Deze mensen (alleenstaande mannen) werden uitgenodigd om zich op een wachtlijst te laten inschrijven en worden later opgevangen afhankelijk van de beschikbare plaatsen. Velen van hen worden tijdelijk ondergebracht in het daklozennetwerk in Brussel (2.000 plaatsen beschikbaar via een overeenkomst tussen het regionale en federale niveau).
  • In deze context heeft Fedasil geprobeerd zijn opvangcapaciteit te vergroten om onderdak te bieden aan zoveel mogelijk mensen. Ondanks verschillende obstakels (tekort aan infrastructuren, administratieve vergunningen, werving...) heeft Fedasil vorig jaar 3.388 nieuwe opvangplaatsen kunnen creëren. Eind 2023 telde het netwerk 35.651 opvangplaatsen.
  • Vorig jaar openden 9 opvangcentra hun deuren, waarvan 4 rechtstreeks beheerd door Fedasil (in Alveringem, Grimbergen, Schaarbeek en Walcourt). In de loop van 2023 sloten en heropenden de tijdelijke centra van Fedasil in Bredene en Theux hun deuren.
  • In tegenstelling tot voorgaande jaren was er in 2023 een daling van de instroom van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) - 2.744 jongeren traden toe tot het netwerk, een daling van 28% ten opzichte van 2022.

Meer weten?