Home

Jaarverslag 2023

21/06/2024
Fedasil opvang
Het jaar 2023 werd opnieuw getekend door een overvol netwerk, en dat ondanks de creatie van 3 000 plaatsen.

Fedasil heeft zijn balans 2023 gepubliceerd. Deze balans geeft de belangrijkste gebeurtenissen en cijfers over opvang, vrijwillige terugkeer en hervestiging van het voorbije jaar.

Het jaar 2023 werd nog maar eens getekend door de overbezetting van het opvangnetwerk - sinds 2021 bevinden er zich verzoekers om internationale bescherming buiten het netwerk van Fedasil. De meest kwetsbare personen (families, minderjarigen, vrouwen) krijgen voorrang bij de toewijzing van de beschikbare plaatsen.

“De uitdagingen blijven talrijk” legt onze directeur-generaal a.i. Fanny François uit. “Te beginnen met het aanpassen van ons opvangnetwerk en onze interne organisatie aan de huidige behoeften: ook al zal de creatie van op vangplaatsen alleen de crisissituatie niet oplossen, toch blijft Fedasil zijn verantwoordelijkheid nemen. We zoeken nieuwe, soms tijdelijke sites en investeren tegelijk in de tewerkstelling van onze bewoners, de preventie van incidenten, de begeleiding van personen buiten het opvang netwerk, de terugkeerbegeleiding of het welzijn van onze medewerkers.”

“Onze grootste wens is dat Fedasil zich snel opnieuw kan focussen op zijn kerntaak: kwaliteitsvolle opvang bieden aan alle verzoekers om internationale bescherming die er recht op hebben. Het is tijd dat het Agentschap weer de voorbeeldfunctie kan uitoefenen die het in het verleden had” aldus Fanny François.

“In dit jaar met federale verkiezingen, willen we de volgende federale regering vragen om ons de nodige middelen te blijven toekennen zodat we verder kunnen bouwen aan een flexibel en efficiënt opvangmodel voor de verzoekers om bescherming.”

  • De balans 2023 is beschikbaar in bijlage (PDF) en in een dynamische versie
  • Een papieren versie kunt u aanvragen via info@fedasil.be
  • De balans is beschikbaar in het Nederlands en het Frans (een Engelstalige versie volgt)