Home

Inbeslagname goederen bij Fedasil

20/01/2023
Fedasil hoofdzetel
Omdat er geen dwangsommen worden betaald, zullen binnenkort ‘niet essentiële’ goederen in beslag worden genomen op de hoofdzetel van Fedasil.

Eerder deze week heeft een beslagrechter beslist om over te gaan tot de inbeslagname en verkoop van een reeks goederen van Fedasil. De inbeslagnames zijn het gevolg van lopende rechtszaken.

Door de verkoop van deze goederen zal het Agentschap de betreffende dwangsommen niet moeten betalen. ​ Het betreft drie individuele dossiers van verzoekers om internationale bescherming. Het is de eerste keer dat er wordt overgegaan tot inbeslagnames bij Fedasil. ​

Fedasil heeft een lijst met beslagbare goederen opgesteld en deze overgemaakt aan de betrokken deurwaarders. Een deurwaarder zal goederen in beslag nemen die ‘niet essentieel’ zijn voor de werking van het Agentschap. Er worden uitsluitend goederen in beslag genomen op de hoofdzetel van Fedasil, niet in de opvangcentra. ​ Er werd nog geen datum vastgelegd voor de effectieve inbeslagname.

Intussen blijft Fedasil elke dag verzoekers uitnodigen die zich hebben ingeschreven op onze wachtlijst, en dit in functie van het aantal beschikbare plaatsen.

Dwangsommen?  Sinds mei 2021 kampt het opvangnetwerk van Fedasil met een tekort aan plaatsen, waardoor we niet aan iedere verzoeker opvang kunnen aanbieden. Een aantal verzoekers hebben met de hulp van een advocaat gerechtelijke stappen ondernomen om zo de opvang af te dwingen op straffe van een dwangsom. Tot vandaag heeft Fedasil geen dwangsommen betaald.