Home

Extern personeel voor Fedasil

14/10/2022
Het gebrek aan plaatsen treft nu ook families. De regering zorgt voor ondersteuning om sneller plaatsen ter beschikking te kunnen stellen.

Op donderdag 13 oktober konden 50 asielzoekers in familieverband niet opgevangen worden omdat er te weinig plaatsen waren. Het was de eerste keer tijdens deze crisis dat ook deze specifieke groep getroffen werd door de verzadiging van het opvangnetwerk. Op het einde van de dag stelden ngo’s een noodoplossing voor om onderdak te kunnen bieden aan deze personen – een voorstel dat geaccepteerd en gefinancierd werd door Fedasil. Donderdagavond kregen op die manier ongeveer 40 asielzoekers opvang in een hotel. Ter herinnering, dinsdag was er voor 21 niet-begeleide minderjarigen geen opvangplaats beschikbaar.

Vandaag, vrijdag 14 oktober konden alle families en NBMV opgevangen worden. De alleenstaande mannen daarentegen komen nog steeds op een wachtlijst terecht.

Gezien deze nieuwe fase in deze crisis heeft het kernkabinet op 14 oktober verschillende maatregelen genomen. Op korte termijn zal de regering Fedasil helpen om de reeds geïdentificeerde plaatsen sneller te operationaliseren.

150 werknemers van andere publieke diensten zullen bijspringen bij Fedasil en de andere opvangpartners. Een oproep wordt spoedig gelanceerd bij deze instanties. Op die manier kunnen reeds geopende centra die nog niet volledig gebruikt konden worden wegens gebrek aan personeel, nu wel volledig benut worden. Dit is met name het geval in het centrum van Berlaar (Rode Kruis) maar ook in meerdere andere centra van Fedasil.

‘Winterplan’

Ook het Winterplan van staatssecretaris Nicole de Moor wordt momenteel besoroken op de Ministerraad. Het voorziet met name de financiering van tijdelijke en structurele opvang in het Brusselse Gewest vooral door partners afkomstig uit de daklozenopvang.

Nicole de Moor heeft ook andere maatregelen genomen, zoals snellere leeftijdstesten voor de NBMV en maatregelen om de uitstroom uit het opvangnetwerk te versnellen voor sommige categorieën van bewoners, bijvoorbeeld zij die een stabiel werkcontract hebben.

Het opvangnetwerk van Fedasil telt nu 31.700 plaatsen. Het Rode Kruis opende net een centrum in Sint-Laureins (240 plaatsen) en andere centra zullen binnenkort openen.