Home

13 gesubsidieerde projecten in 2020

23/07/2020
Fedasil opvang
Elk jaar financiert Fedasil specifieke projecten rond de opvang voor asielzoekers. Andere projecten krijgen steun van het AMIF.

Fedasil beschikt elk jaar over een budget om specifieke projecten inzake opvang van asielzoekers en andere opvangbegunstigden te ondersteunen.

In tegenstelling tot de voorbije jaren heeft Fedasil geen oproep gedaan voor projectsubsidies in 2020. Door de verzadiging van het opvangnetwerk zijn de projecten in 2019 met vertraging van start gegaan dus besloot Fedasil om ze, na evaluatie, te verlengen in 2020.

Op deze manier zijn 13 van de 15 projecten uit 2019 verlengd in 2020. Als thema werd er gekozen voor de voorbereiding op integratie in België en specifieke opvangnoden van bepaalde doelgroepen.

Zo heeft een project van Croix-Rouge het vorig jaar mogelijk gemaakt voor 431 bewoners om zich te engageren als vrijwilliger. Ook werden er opleidingen georganiseerd voor het personeel in de centra rond de LGBTIQ+-thematiek of nog over analfabetisme bij asielzoekers.

Meer informatie over de 13 projecten vind je in het document in bijlage.

Ondersteuning van AMIF

Naast de specifieke steun aan deze projecten, lopen er ook (lange termijn) projecten die Europese steun krijgen. Voor de periode 2020-2022 zijn er zo 10 projecten die financiële steun krijgen van AMIF, het Europese Fonds voor Asiel en Migratie van de Europese Unie.

Enkele projecten werden reeds in 2018-2019 ondersteund door het AMIF. Zes projecten gaan met name over de psychologische ondersteuning van asielzoekers.

Alle projecten die steun krijgen van AMIF worden ook beschreven in bijlage.