Home

Samenwerking met voetbalclubs

27/09/2017
Met de steun van Fedasil organiseert de Belgische Voetbalbond infosessies over mogelijke samenwerking met clubs.

Fedasil financiert verschillende projecten rond opvang en integratie van asielzoekers in België.

Een van deze projecten is van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en heet “Iedereen op het veld”. Dit project wil een antwoord bieden op de toenemende vraag van voetbalclubs en opvangcentra om asielzoekers te kunnen integreren in de clubs.

Informatiesessies in elke provincie

De Belgische Voetbalbond organiseert tot 24 oktober informatiesessies voor alle voetbalclubs en alle opvangstructuren die interesse hebben. In elke provincie worden sessies voorzien.

Tijdens deze bijeenkomsten zal de Voetbalbond de doelstellingen van het project uitleggen en specifieke aandacht schenken aan vragen rond lidgeld, verzekeringen en vrijwilligerswerk.

Inschrijvingen

Organisaties die graag een sessie willen bijwonen kunnen zich inschrijven via de website van de Voetbalbond.

U vindt er ook de data, locaties en een lijst met FAQ.