Home

Opvang niet-begeleide minderjarigen

18/03/2022
Het begon een jaar geleden met de opvang van een handvol niet-begeleide minderjarigen in ons centrum. Intussen verblijven er een tachtigtal ‘NMBV’. Een nieuwe doelgroep, die ook specifieke begeleiding vereist.

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) zijn jongeren die zonder ouders of voogd in ons land toekomen. “Normaal gezien gaan NBMV eerst naar een observatie- en oriëntatiecentrum elders in het land. Toen er in 2020 meer niet-begeleide minderjarigen aankwamen, werd ons gevraagd om tijdelijk te ‘depanneren’. We stonden voor een keuze die snel gemaakt was: de jongeren op straat laten staan of hen onderdak bieden in het Klein Kasteeltje”, legt een sociaal assistent uit. Ondertussen, twee jaar later, heeft het aanmeldcentrum een (bijna) volwaardige NBMV-werking, met extra personeel en activiteiten op maat.  

Aangepast traject

De begeleiding van deze nieuwe doelgroep - vooral Afghaanse jongens - is niet zonder uitdagingen. Maar medewerker Bart doet het vol overgave: “Het zijn adolescenten, puberstreken zo nu en dan horen erbij. Ik vind het de max om met hen te werken. We volgen de jongeren nauw op en er ontstaat snel een vertrouwensband.”

Maatschappelijk werker Roselène, die veel ervaring heeft met jongeren, beaamt: “Je moet de nodige omkadering en structuur bieden, maar de jongeren brengen leven in de brouwerij.”

Intercultureel bemiddelaar Michael: “We doen ons best om de jongeren hier alvast wat informatie te geven zodat ze straks zelfstandig hun weg vinden in de maatschappij. Het is belangrijk om dat vanaf het begin te doen. We tonen hoe ze het openbaar vervoer kunnen gebruiken en leren hen hoe ze zich in het Frans of Nederlands kunnen voorstellen.”

De Afghaanse Nasim verbleef bij ons en wilde van beide talen proeven. “Van zodra ik weet welke taal het makkelijkst is, zal ik kiezen waar ik naar school wil gaan. Nu ben ik vooral blij dat er hier voor ons wordt gezorgd. Eén van de begeleiders spreekt zelfs Pasjtoe!”