Home

Overleg over de opvang van NBMV

29/04/2022
Fedasil NBMV
Fedasil heeft de partners van het terrein uitgenodigd voor een overlegmoment over de opvang van niet-begeleide minderjarigen.

Donderdag 28 april organiseerde Fedasil een rondetafel met verschillende partners die actief zijn op het vlak van opvang en begeleiding van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) in België. Ongeveer 100 personen namen deel aan deze online bijeenkomst, waaronder medewerkers van het Rode Kruis, Caritas, integratiecentra, de departementen Jeugdzorg en Onderwijs, voogden, enz.

Momenteel heeft Fedasil een groeiende nood aan opvangplaatsen voor NBMV, waardoor er oplossingen gezocht moeten worden voor deze kwetsbare doelgroep.

Fedasil wordt geconfronteerd met vele uitdagingen: enerzijds uitdagingen op het vlak van opvang voor minderjarigen met specifieke behoeften omwille van hun jonge leeftijd, psychologische of zelfs psychiatrische kwetsbaarheden, een handicap, verslavingen. De hulp en begeleiding die Fedasil biedt, is algemeen en niet aangepast aan de specifieke behoeften van deze minderjarigen. Anderzijds vangt het Agentschap grote groepen minderjarigen op die redelijk homogeen zijn (ongeveer 80% van de NBMV zijn van Afghaanse origine). Dit vraagt om meer alternatieven voor de collectieve en langdurige opvang en er moeten ook meer initiatieven komen om hun contacten met de Belgische samenleving te versterken.

5 thema’s

De deelnemers aan de rondetafel formuleerden concrete voorstellen rond de volgende 5 thema's:

  • de noodaan specifieke opvangplaatsen
  • de nood aan alternatieven voor de langdurige opvang in de collectieve centra
  • betere toegang tot de mentale gezondheidszorg
  • meer initiatieven om de minderjarigen te helpen om zich te integreren in de Belgische maatschappij
  • betere begeleiding wanneer ze volwassen worden

De deelnemers gaven aan dat ze de bestaande initiatieven echt willen versterken, de nodige samenwerkingen willen uitbreiden en de NBMV alternatieven willen bieden op mensenmaat. Fedasil zal deze aanbevelingen vrijdag bezorgen aan de politiek verantwoordelijken, op een interministeriële conferentie over NBMV.

In zijn conclusie herinnert de directeur-generaal van Fedasil aan het belang van partnerschappen. “Deze rondetafel heeft geleid tot voorstellen op het vlak van opvang, integratie of begeleiding van de minderjarigen. Er was plaats voor discussie en de bijeenkomst toonde eens te meer de rijkdom en diversiteit van onze netwerk aan. Dit is belangrijk want we verwachten dat de behoeften inzake opvangcapaciteit en specifieke begeleiding de komende maanden nog zullen toenemen” besluit Michael Kegels. “Partnerschappen zijn noodzakelijk als we snel willen reageren bij een plotse toename van de instroom van minderjarigen.”

Fedasil en de partners beschikken momenteel over 3000 specifieke plaatsen voor NBMV, ongeveer 10% van de totale capaciteit van het opvangnetwerk. Op 1 jaar tijd werden meer dan 800 aangepaste plaatsen bij gecreëerd. Momenteel worden nog meer extra plaatsen voorbereid.