Home

65.000 Oekraïense vluchtelingen in België

22/02/2023
Fedasil Oekraïne
Een jaar na de start van de oorlog in Oekraïne, kregen meer dan 65.000 vluchtelingen tijdelijke bescherming in ons land.

De Belgische autoriteiten werken op verschillende niveaus samen om Oekraïners die hun land zijn ontvlucht zo goed mogelijk op te vangen. Het Nationaal Crisiscentrum publiceerde zonet een eerste overzicht van alle ondernomen acties, een jaar na de aankomst van de eerste Oekraïense vluchtelingen in ons land.

Van 10 maart 2022 tot en met 31 januari 2023 heeft de Dienst Vreemdelingenzaken meer dan 65.000 attesten tijdelijke bescherming afgegeven aan Oekraïense onderdanen.

25% van de mensen die naar het registratiecentrum kwamen, gaven aan behoefte te hebben aan een huisvestingsoplossing. Fedasil heeft 16.183 ontheemden uit Oekraïne verwezen naar tijdelijke crisisopvangcentra – ofwel direct naar een gemeente, ofwel via het noodopvangcentrum ‘Ariane’ van het Rode Kruis in Sint-Lambrechts-Woluwe.  

Het volledige rapport (registraties, opvang, werk, onderwijs) met infografieken, is beschikbaar op www.info-ukraine.be

Tijdelijke bescherming? De ontheemden uit Oekraïne die in België zijn aangekomen, kunnen zich in België laten registreren om er tijdelijke bescherming en, indien nodig, onderdak te krijgen.

Ontheemden kunnen zich laten registreren in Eurostation, Victor Hortaplein 40 in 1060 Brussel. Personen die aan de toekenningsvoorwaarden voldoen, krijgen onmiddellijk een attest van tijdelijke bescherming dat recht geeft op de afgifte van een A-kaart met een geldigheidsduur van een jaar, die wordt afgegeven door het gemeentebestuur van de verblijfplaats van de betrokkene.

De Dienst Vreemdelingenzaken is de federale instantie die instaat voor de registratie van ontheemden. Fedasil zorgt voor de doorverwijzing van personen die dat wensen naar een tijdelijke huisvesting die voorzien is in de Belgische gemeenten. De gemeentebesturen zijn verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen en coördineren van tijdelijke huisvestingen, met inbegrip van huisvestingen die door privépersonen worden aangeboden.