Home

Pacheco

30/08/2022
Sinds maandag moeten de verzoeken tot internationale bescherming in het Pachecogebouw aan de Kruidtuin ingediend worden.

 Vanaf maandag moeten verzoekers om internationale bescherming tijdelijk hun verzoek laten registreren bij Dienst Vreemdelingenzaken in het Pachecogebouw aan de Kruidtuin, en niet langer in het Aanmeldcentrum (het Klein Kasteeltje in Brussel).
Nadien kunnen zij zich met een uitnodiging aanmelden aan het Klein Kasteeltje om een opvangplaats te krijgen.

Meer informatie op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken:

https://dofi.ibz.be/nl/themes/protection-internationale/verzoek-om-inter...