Home

Europees Vluchtelingenfonds (EVF)

Het Europees Vluchtelingenfonds (EVF) werd in 2000 door de Europese Unie in het leven geroepen met de bedoeling om in de deelnemende lidstaten projecten mee te financieren voor de opvang van asielzoekers, de integratie van vluchtelingen (of personen die subsidiaire bescherming genieten) of voor hervestiging.

Zowel verenigingen als overheden kunnen steun krijgen. Het gaat om verenigingen die integratieprojecten ontwikkelen, organisaties die vreemdelingen begeleiden, OCMW’s, andere overheidsinstellingen…

Fedasil staat als bevoegde overheid in voor het beheer van het EVF in België. Fedasil verleent advies en ondersteuning aan de door het EVF gesteunde projecten, volgt ze op en controleert ze.

Het nieuwe Fonds voor Asiel en Migratie 2014-2020. Sinds 2014 zijn de Europese fondsen gereorganiseerd. Het Fonds voor Asiel en Migratie (AMIF) zal financiële steun geven aan activiteiten ten gunste van asielzoekers, vluchtelingen en hervestigde personen. Verder zal het maatregelen ondersteunen inzake integratie en terugkeer (vrijwillig en gedwongen). Het AMIF is dus de opvolger van het EVF (Europees vluchtelingenfonds), al zijn er nog EVF-projecten die verder lopen in 2015.

Meer info ?