Home

Medewerker sociale begeleiding

Fedasil kent materiële hulp toe aan verzoekers om internationale bescherming en aan andere vreemdelingen die recht hebben op opvang (‘Opvangwet’ van 12 januari 2007). Het Agentschap organiseert, rechtstreeks of via zijn partners, kwaliteitsvolle opvang en begeleiding en staat ook in voor de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de organisatie van vrijwillige terugkeer naar de herkomstlanden. Het Agentschap ondersteunt de uitwerking en voorbereiding van het opvangbeleid en wil bijdragen aan een correcte beeldvorming, de maatschappelijke aanvaarding en de uitvoering van een rechtvaardig migratiebeleid.

Fedasil zoekt een

Medewerker sociale begeleiding (M/V/X)

voor het opvangcentrum van Overijse

 

Interne / externe / werfreserve selectie

Referentienummer: 9045-264

 

Functie

Doel

 

Je biedt de centrumbewoners (minderjarigen) op een systematische manier praktische en sociale begeleiding met bijzondere aandacht voor de specifieke noden van de doelgroep.

 

 

Context

 

Het opvangcentrum voor asielzoekers in Overijse is een open federaal opvangcentrum, beheerd door Fedasil. Het heeft een capaciteit van 70 plaatsen en er werken 43 personeelsleden. De plaatsen in het centrum zijn bestemd voor het opvangen en begeleiden van niet-begeleide buitenlandse minderjarige jongens in hun eerste en tweede fase van hun opvangtraject. Deze begeleiding omvat zowel materiële, psychosociale en maatschappelijke begeleiding. Als pedagogische visie naar de bewoners toe hanteert het centrum de principes van Nieuwe Autoriteit en Herstelgericht Werk.

De personeelsleden verzekeren de omkadering van de bewoners en hebben verschillende taken en profielen. Samen vormen ze de verschillende diensten van het centrum: de sociale dienst, de medische dienst, de logistieke-technische dienst, de administratie, …

Als medewerker sociaal begeleiding werkt je binnen de sociale dienst, deze bestaat uit sociaal deskundigen (opvolging individuele dossiers), sociaal begeleiding (organisatie dagelijkse activiteiten) en nachtbegeleiders.

 

Inhoud

Je geeft bewoners uitleg over hun rechten en plichten. Je biedt hen praktische ondersteuning in dagelijkse activiteiten en verplichtingen. Je verwijst indien nodig door naar gespecialiseerde instanties

Je ziet mee toe op de naleving van het huishoudelijk reglement, je sensibiliseert bewoners over de gedragsregels en treedt proactief op bij conflicten of klachten.

Je ondersteunt bewoners bij het ontwikkelen van meer autonomie en een gestructureerd levenspatroon. Je ziet mee toe op een goede hygiëne bij de bewoners.

Je helpt bij opvolging van persoonlijke handelingsplannen, je bouwt een vertrouwensrelatie op en vervult een voorbeeldfunctie.

Je stelt mee taakplanningen op, vult een logboek in, maakt standaardrapporten en beheert documenten en dossiers. Je helpt bij de opmaak van roosters en affiches voor de activiteiten.

Je ondersteunt de organisatie van educatieve, culturele, creatieve en sportieve activiteiten, je motiveert het doelpubliek en neemt zelf deel. Je beheert het materiaal voor activiteiten.

Je waakt over de rust en orde tussen de jongeren zodat het centrum een veilige leefomgeving voor hen vormt. Je creëert eveneens een gestructureerde omgeving om de persoonlijke ontwikkeling van de jongeren te bevorderen. Dit doe je volgens de principes van Nieuwe Autoriteit en Herstelgericht Werken.

 

Profiel

Je hebt een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, waarden en doelgroep. Voor meer info: raadpleeg www.fedasil.be

 

 

Diploma en ervaring

Je hoeft geen diploma te hebben.

Je hebt een eerste relevante professionele ervaring als begeleider van personen of groepen.

 

Technische competenties

Vereisten

Je kan vlot werken met MS Office: Word, Excel...

Je hebt voeling met/interesse in het werken met een kwetsbare en diverse doelgroep.

Je bent stressbestendig en kan omgaan met conflicten.

Je bent flexibel en bereid om 's avonds te werken en in het weekend.

 

Extra troeven

Je spreekt Engels en/of andere vreemde talen.

Je hebt ervaring in sociaal werk, met opvang of binnen een interculturele context.

 

Algemene competenties (voor medewerkers van de federale overheid)

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen: Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

Informatie verwerken: efficiënt en effectief zoeken, decoderen en verwerken van grote hoeveelheden gegevens binnen een beschikbare termijn.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

Ondersteunen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

 

 

Aanbod

Type overeenkomst

Een voltijds vervangingscontract (38u/week). Volcontinu uurrooster met vaste uren en prestaties overdag, vroeg, laat, nacht- en weekendwerk.

 

Plaats van tewerkstelling

Homeweg 15, 3090 Overijse

 

Loon

 

Je wordt aangeworven op het niveau NDA1 met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het minimum bruto maandsalaris bedraagt tussen € 2.158 en €2.746 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de index van januari 2023). Dit bedrag kan variëren in functie van je nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg BOSA | Verloning en voordelen.

 

Voordelen

 

Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen per jaar (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot tegemoetkoming vervoerskosten auto voor woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Heel wat opleidingsmogelijkheden (te volgen tijdens de werkuren).

 

Zin om te solliciteren?

Heb je interesse in deze functie en herken je jezelf in het profiel, stuur dan een sollicitatiebrief met uitgebreide motivatie, een curriculum vitae en een kopie van je diploma via de link in de vacature op www.fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil. De uiterste datum om te solliciteren is 11/06/2023.

 

Om in overweging genomen te worden, moet je ons volgende zaken bezorgen:

  • een motivatiebrief
  • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)

 

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zullen we een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) algemeen model en model 2 vragen .

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Gelieve in dit geval vooraf de selectieverantwoordelijke te informeren.

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie bestaat uit een schriftelijke test en een gesprek. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, wordt de kandidatuur voor de duur van 2 jaar in een wervingsreserve bijgehouden . Deze wervingsreserve kan door andere opvangcentra geraadpleegd worden. Kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Interne kandidaten

Aangezien het maximaal aantal opeenvolgende contracten van bepaalde duur (met inbegrip van de vervangingsovereenkomsten) beperkt is tot 4 over een periode van 2 jaar; kunnen de medewerkers die zich in deze situatie bevinden, niet meer deelnemen aan een selectie voor een contract van bepaalde duur of een vervanging. Fedasil kan hen contractueel niet meer aanwerven voor een vijfde overeenkomst van bepaalde duur.

 

Voor bijkomende info, contacteer hr.overijse@fedasil.be (selectieverantwoordelijke).

 

 

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.