Home

ICT Network Administrator (m/v/x)

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

 

Fedasil zoekt een:

ICT Network Administrator (m/v/x)

Voltijds contract van onbepaalde duur (38u/week)

Interne/externe selectie

Referentienummer: 9103-141

 

Functie

Doel

De ICT Network Administrator is verantwoordelijk voor het onderhouden en continu verbeteren van de huidige netwerk- en infrastructuurconfiguratie. Hij/zij zal de vernieuwde netwerkinfrastructuur van de organisatie ondersteunen, ontworpen door de Senior Network Engineer en de Infrastructure Architect, om de prestaties van het netwerk te maximaliseren. Hij/zij zal ook hulp bieden bij pechverhelping en configuratie door gebruik te maken van zijn/haar sterke technische vaardigheden.

 

Context

Je komt terecht bij de ICT-dienst op de hoofdzetel van Fedasil.

 

Verantwoordelijkheden

Als ICT Network Administrator ben je verantwoordelijk voor:

 • De ondersteuning van de configuratie van het systeem, de opvolging van de installatie van het systeem en het helpen bij het definiëren, documenteren en handhaven van de normen van het systeem
 • De controle van de performantie, het oplossen van netwerkproblemen en -storingen, het uitvoeren van de nodige upgrades … om de performantie van het netwerk te optimaliseren
 • Het ondersteunen van een beveiligd netwerksysteem in samenwerking met de veiligheidsingenieur en de infrastructuur- en netwerkarchitect door gepaste beleidslijnen toe te passen, de toegang te controleren en firewallomgevingen te beheren
 • Het opnieuw bestellen van netwerkmateriaal en het beheren van de onderaannemers die betrokken zijn bij de installatie van het netwerk
 • Het beheren van de voorraad van het netwerkmateriaal (AP/switches) en het voorstellen van verdelingen in functie van de verplichtingen van Fedasil (nieuwe centra, budgetten …), alsook nieuwe bestellingen wanneer nodig om voorraadtekorten te vermijden
 • Indien nodig het beheren van bekabelingsbestellingen

 

Reporting

Als ICT Network Administrator moet je:

 • Zorgen voor een stabiele netwerkomgeving door netwerkgerelateerde systeemsoftware, applicatiesoftware, computerhardware en configuraties te onderhouden en te beheren;
 • Ondersteuning bieden aan de Senior Network Engineer en de architect bij het zoeken naar mogelijkheden om de globale infrastructuur van het netwerk en de veiligheid ervan te verbeteren en te optimaliseren;
 • Het ontwerp van netwerkarchitectuur en oplossingen met diensthoofden, analisten en andere belanghebbenden ondersteunen, met behoud van focus op kosten, performantie, schaalbaarheid, beveiliging en vereisten op het vlak van bedrijfscontinuïteit;
 • Periodieke tests of procedures voor herstel na schade uitvoeren;
 • Procedures en processen ontwikkelen en onderhouden;
 • De belangrijkste prestatie-indicatoren van het netwerk opvolgen en regelmatig voorstellen. Deze werden voorgesteld door de Senior Network Engineer, de veiligheidsverantwoordelijke en uzelf;
 • Aan de IT-directie minstens maandelijks de stand van zaken meedelen van de activiteiten van het netwerk, en bij incidenten de impact, de analyse van de onderliggende oorzaken en de aanbevelingen voor verbetering meedelen;
 • De netwerkinfrastructuur en de voortgangsverslagen van de uitrol documenteren Deelnemen aan de projectteams Upgrades van firmware en software plannen, installeren en testen.
 •  

Kritieke succesfactoren

Als ICT Network Administrator heb je:

 • Kennis van TCP/IP-protocolstacks en firewall in een omgeving;
 • Kennis van cloudoplossingen, met name Azur;
 • Kennis van Cisco, Fortinet;
 • Ervaring met QoS;
 • Werkervaring met multiconnectiviteitsoplossingen;
 • Ervaring met de huidige technologische infrastructuur, protocollen en industrienormen.

 

Profiel

Je hebt bijzondere interesse voor Fedasil, zijn waarden en deontologische code, zijn organisatie, zijn doelgroep, zijn verschillende partners. Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be.

 

Diploma en ervaring

 • Bachelor in informatica, systeem- en netwerkbeheer of beveiliging;
 • Een andere bachelor wordt aanvaard bij voldoende aantoonbare ervaring;
 • Minimaal X jaar ervaring in informatietechnologie en gegevensbeheer;
 • Ervaring met operationele ondersteuning van netwerkinfrastructuur;
 • Ervaring met het uitvoeren van informaticaprojecten van A tot Z;
 • Ervaring met prestatieoptimalisering, upgrade van informaticamateriaal, monitoring, back-up en herstel en beveiliging.

 

Troeven

 • Je hebt ervaring met Microsoft 365-tools.

 

Algemene vaardigheden

 • Je bent georganiseerd en past je gemakkelijk aan;
 • Je bent nauwkeurig, analytisch en in staat om informatie te synthetiseren en op een eenvoudige en duidelijke manier over te brengen;
 • Je bent sociaal en communicatief;
 • Je werkt graag in teamverband en kan je aanpassen aan de organisatorische werkwijzen van collega’s en leidinggevenden;
 • Je hebt de wil en de ambitie om resultaten te behalen en verantwoordelijkheid op te nemen voor de kwaliteit van de ondernomen acties;
 • Je reageert goed op stress en crisissituaties, steeds met focus op het resultaat.

 

Aanbod

Wij bieden je een verrijkende en uitdagende werkervaring binnen een groeiende dienst.

 

Type overeenkomst

Een voltijds contract van onbepaalde duur (38u/week).

Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor alle type arbeidsovereenkomsten.

 

Plaats van tewerkstelling

FEDASIL - Hoofdzetel

21 Kartuizersstraat

1000 Brussel

 

Loon

Je wordt aangeworven op niveau B1 met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto € 2801 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van jouw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg https://bosa.belgium.be

 

Voordelen

 • 26 vakantiedagen per jaar (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor woon-werkverkeer.
 • Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.
 • Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.
 • Valorisatie van nuttige werkervaring.
 • Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering.
 • Heel wat opleidingsmogelijkheden (te volgen tijdens de werkuren).
 • Mogelijkheid van telewerk.

 

Zin om te solliciteren?

Herken je jezelf in het profiel dat we zoeken en heb je interesse in deze functie? Dien je kandidatuur in tegen uiterlijk 06/06/23 voor MIDDERNACHT via het sollicitatieformulier dat je online vindt op https://www.fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil en voeg de gevraagde documenten toe.

Om je kandidatuur in aanmerking te nemen, moet je kandidatuurdossier VOLLEDIG zijn en de volgende documenten bevatten:

 • een motivatiebrief;
 • een gedetailleerd CV;
 • een kopie van het vereiste diploma.

 

Buitenlands diploma

Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen.

Voor meer informatie, raadpleeg de websites over gelijkstellingen www.equivalences.cfwb.be of www.naricvlaanderen.be.

 

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website https://werkenvoor.be/nl

 

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad), algemeen model en model 2, gevraagd worden.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

 

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectieproef bestaat uit een selectiegesprek, eventueel voorafgegaan door een schriftelijke test. Eventueel volgt een tweede ronde. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, maar niet als eerste gerangschikt staan, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende zes maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij Christophe Mahaut (christophe.mahaut@fedasil.be), selectieverantwoordelijke.

 

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.