Home

Eerstelijns sociaal expert (m/v/x)

 

 

Fedasil kent materiële hulp toe aan verzoekers om internationale bescherming en aan andere vreemdelingen die recht hebben op opvang (‘Opvangwet’ van 12 januari 2007). Het Agentschap organiseert, rechtstreeks of via zijn partners, kwaliteitsvolle opvang en begeleiding en staat ook in voor de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de organisatie van vrijwillige terugkeer naar de herkomstlanden. Het Agentschap ondersteunt de uitwerking en voorbereiding van het opvangbeleid en wil bijdragen aan een correcte beeldvorming, de maatschappelijke aanvaarding en de uitvoering van een rechtvaardig migratiebeleid.

 

Fedasil zoekt een

Eerstelijns sociaal expert (m/v/x)

Aanmeldcentrum - Dispatching

Interne en externe selectie

Referentienummer: 9007/520

 

 

Functie

Doel

Je analyseert het dossier van elke Verzoeker om Internationale Bescherming (VIB) en werkt mee aan de dagelijkse toewijzing van opvangplaatsen voor VIBs op basis van de beschikbare plaatsen, recht op opvang en de instructies van Fedasil. Je verstrekt correcte informatie over de opvangstructuren en alle betrokkenen waaronder de asielzoeker bij de toewijzing.

Je stelt je klantgericht op en biedt correcte informatie aan de aanvragen komende van de VIBs, verschillende instellingen en asielinstanties met betrekking tot de procedure, de statuut van een VIB, etc.

 

Context

Het Aanmeldcentrum is opgericht in december 2018. Het is het enige ingangspunt voor alle verzoekers om internationale bescherming (VIB). De missie van het centrum is het zorgen voor de identificatie en de eerste opvang van de VIBs. De identificatie wordt uitgevoerd door de dienst "registratie" van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). De opvang wordt verzekerd door Fedasil.

Het Aanmeldcentrum bestaat uit twee operationele polen: de pool "Dispatching" en de pool "Opvang en Oriëntatie". De medewerkers van de pool "Opvang & Oriëntatie" begeleiden de bewoners tijdens het aankomsttraject. Deze bestaat uit een kort verblijf inclusief het toekennen van materiële hulp (bed, bad, brood) en identificatie van de belangrijkste noden van de DPIs met als doel hun oriëntatie naar een residentiële opvangplaats.

De Dispatching is onderverdeeld in 4 diensten: Infopunt, Instroom, Ondersteuningsdienst en Medische Dienst. De medewerkers van de Dispatching analyseren de basis- en specifieke behoeften van VIBs om hen aan de meest geschikte opvangplaats toe te wijzen. Ze bezorgen hen ook de nodige informatie afhankelijk van hun situatie (opvang of niet) en verwijzen ze indien nodig door naar de bevoegde externe diensten.

Inhoud

 

 • Je analyseert elk dossier om het recht op opvang en de specifieke noden van elke VIB te bepalen.
 • Je garandeert dat elke VIB die recht heeft op een opvangplaats een opvangplaats krijgt.
 • Je beoordeelt en houdt rekening met de specifieke behoeften van mensen.
 • Je volgt en beheert de opvangplaatsen voorzien door de verschillende opvangstructuren via de Fedasil-databank.
 • Je geeft de relevante informatie door aan de onthaalstructuren en aan de VIBs.
 • Je encodeert de verschillende gegevens in de Fedasil-database.
 • Indien nodig communiceer je beslissingen van je dienst aan VIBs en zorg je ervoor dat deze begrepen worden.
 • Indien nodig orienteer je de VIBs door naar de bevoegde externe diensten.
 • Je werkt samen met collega's van het Aanmeldcentrum, 2e fase opvangcentra, Agentschap partners en DVZ.

 

Profiel

Je hebt een bijzondere interesse voor Fedasil, haar waarden en deontologische code, haar organisatie, haar doelgroep, haar verschillende partners (voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be).

Diploma en ervaring

Je beschikt over minstens een bachelor/graduaat diploma of

Je hebt ervaring in of je hebt een relevante opleiding gevolgd voor de sociale sector.

 

Technische vaardigheden

Vereisten

Je bent vertrouwd met de asielprocedure en opvangvoorwaarden in België.

Je hebt voeling met/interesse in het werken met een kwetsbaar multiculturele doelgroep.

Je hebt een goed analytisch vermogen.

Je bent stressbestendig en je bent bekwaam om tegenstrijdige situaties op te lossen.

Je bent flexibel inzetbaar en oplossingsgericht.

Je werkt nauwkeurig, grondig en systematisch en je weet werkprocedures en arbeidsreglement te respecteren.

Je bent communicatievaardig en kan werken in een team.

Je bent ook in staat om autonoom te werken.

 

 

Troeven

Je hebt werkervaring in een migratiecontext.

Je hebt een goede kennis van MS Office: Word, Excel, …

Je spreekt vloeiend beide landstalen (niveau B1) en je hebt kennis van het Engels en/of van andere vreemde talen.

 

Algemene vaardigheden

 

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ONTWIKKELEN: Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

informatie analyseren: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

ONDERSTEUNen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

Aanbod

Type overeenkomst

Voltijds contract van bepaalde duur (38u/week).

Er wordt een wervingsreserve opgesteld voor alle types van contracten voor een duur van 2 jaar.

 

Plaats van tewerkstelling

Aanmeldcentrum (Dispaching) - 9e Linielaan 27, 1000 Brussel

 

Loon

 

U wordt aangeworven op het niveau B1 met de loonschaal die voor u van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto tussen € 2691,72 en € 3867 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.bosa.belgium.be.

 

Voordelen

Vast uurrooster (glijdende uren) en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering

 

Zin om te solliciteren?

Herken je jezelf in het profiel dat we zoeken en heb je interesse in deze functie? Dien je kandidatuur in tegen uiterlijk 07/12/2022 voor middernacht via het sollicitatieformulier dat je online vindt op https://www.fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil en voeg de gevraagde documenten toe.

 

Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

 • een motivatiebrief
 • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
 • een kopie van het vereiste diploma.

Buitenlands diploma

Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen.

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor (www.selor.be).

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad model 1 & 2) gevraagd worden.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie bestaat uit schriftelijke testen en een selectiegesprek, waarvan de datum later zal worden bekendgemaakt. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Interne kandidaten

Aangezien het maximum aantal opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur (met inbegrip van de vervangingsovereenkomsten) beperkt is tot 4 over een periode van 2 jaar; kunnen de medewerkers die zich in dat geval bevinden, niet meer deelnemen aan een selectie voor een contract van bepaalde duur of een vervanging. Ze kunnen immers contractueel niet meer worden aangeworven met een vijfde overeenkomst van bepaalde duur.

 

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij Jana Landuyt en Audrey Angeli (selectieverantwoordelijken) : jobs.amc@fedasil.be

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.