Home

Lead ICT Developer (m/v/x)

Fedasil kent materiële hulp toe aan verzoekers om internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid.In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

 

Fedasil werft aan: Lead ICT Developer (m/v/x)

Voltijds contract van onbepaalde duur (38u.)

Externe selectie

Referentienummer: 9103-125

 

Functie

Doel

Als Lead ICT Developer bij Fedasil, bent u verantwoordelijk voor:

 • De opvolging van de toepassingen om de performantie te garanderen in functie van de behoeften van de organisatie;
 • De developers die instaan voor de IT-toepassingen op basis van voorafgaande functionele analyses;
 • De kwaliteit van de geleverde toepassingen en de ondersteuning ter zake;
 • Het onderhoud van de toepassingen teneinde deze te verbeteren of aan te passen aan de evolutie van de hard-en software, in samenwerking met de architecten. U zorgt voor de opvolging van de reglementaire en administratieve wijzigingen;
 • De implementatie van nieuwe versies, aanpassingen of uitbreidingen.

 

Context

U zal werken in het team Project en Analyse van de dienst ICT, op de hoofdzetel van Fedasil. Deze dienst maakt deel uit van de directie Algemene diensten van Fedasil. De dienst ICT voert projecten uit voor alle diensten van het Agentschap en voor de opvangcentra van Fedasil.

 

Verantwoordelijkheden

Als Lead ICT Developer:

 • Helpt u bij de technische analyse van de business aanvragen zodat het development team zo goed mogelijk antwoordt op de gestelde behoeften, samen met de enterprise architect, de analisten en het development team;
 • U bent verantwoordelijk voor de analyse, de ontwikkeling, het testen en documenteren van de toepassingen van Fedasil;
 • U documenteert de ontwikkeling van toepassingen en de technische details;
 • U neemt actief deel aan de teamvergaderingen en stand up meetings;
 • U rapporteert over de voortgang aan de Project Manager;
 • U staat in voor de ondersteuning, de betrouwbaarheid en de continuïteit van de werking van de toepassingen;
 • U stelt de correcte technische documentatie op;
 • Samen met het development team, zorgt u voor onderhoud en support van de toepassingen (tweede lijn) op technisch vlak via tickets van de helpdesk.

 

Profiel

U hebt ervaring en/of diploma's inzake IT. U bent geïnteresseerd in het aanreiken van oplossingen die de sociale missie van Fedasil ondersteunen in beide domeinen. U bent geïnteresseerd in de verdere uitbreiding van het team van developers.

 

Diploma en ervaring

 • Master informatica of in een ander domein.
 • Ervaring of diploma's in verband met programmeren en/of cloud services.

 

Technische vaardigheden

Vereisten :

 • U hebt ervaring/diploma's op het vlak van React development (Javascript, Type script) of in scripting.
 • U hebt praktische IT-vaardigheden (Internet, Word, Excel, PowerPoint).
 • U bent Nederlandstalig en/of Franstalig.

Troeven:

 • Opleiding Agile/Scrum/PM2/Prince2.
 • Kennis inzake ontwikkeling in Python/ Power Shell.

 

Algemene vaardigheden

 • U hebt vaardigheden inzake data-analyse en ontwikkeling.
 • U bent sociaal en hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
 • U kunt goed samenwerken en hebt een goede teamspirit.
 • U hebt de wil en ambitie om resultaten te behalen.
 • U kunt ook zelfstandig werken.

 

Aanbod

Wij bieden een verrijkende en stimulerende werkervaring binnen een dienst in volle ontwikkeling.

 

Type overeenkomst

Voltijds contract van onbepaalde duur (38 uur/week).

 

Werkplek

Fedasil - Hoofdzetel

Kartuizersstraat 21

1000 Brussel

 

Salaris

U wordt aangeworven op niveau NA21 met een loonschaal die voor uw situatie van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt € 4145 bruto (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van uw relevante professionele ervaring. Indien u meer wenst te weten, raadpleeg www.fedweb.be.

 

Voordelen

 • 26 dagen verlof op jaarbasis (onmiddellijk bij indiensttreding en pro rata de prestaties en het werkregime).
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Mogelijk om een fietsvergoeding te krijgen.
 • Elektronische maaltijdcheques.
 • Aanvullend pensioen onder de vorm van een groepsverzekering
 • Interessante aanbiedingen dankzij een federale kortingskaart.
 • Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.
 • Mogelijkheid op validatie van de relevante beroepservaring.
 • Vele opleidingsmogelijkheden (te volgen tijdens de werkuren).
 • Mogelijkheid op telewerk.

 

Wenst u te solliciteren?

Bent u geïnteresseerd in deze functie en herkent u zichzelf in het gezochte profiel? Dien uw kandidatuur uiterlijk tegen 20/12/22 voor MIDDERNACHT in door het online sollicitatieformulier in te vullen op www.fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil, en door de gevraagde documenten toe te voegen.

Opdat uw kandidatuur in overweging zou worden genomen, moet uw dossier VOLLEDIG zijn en de volgende documenten bevatten:

 • Een motivatiebrief
 • Een gedetailleerd en bijgewerkt CV
 • Een kopie van het vereiste diploma

 

Buitenlands diploma

Indien het vereiste diploma voor de functie in het buitenland werd behaald, moet u de gelijkstelling van uw buitenlands diploma toevoegen, uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap.

Voor meer informatie, raadpleeg de website over de gelijkstelling van diploma in Vlaanderen https://www.naricvlaanderen.be. Voor een job in Brussel kunt u ook www.naricvlaanderen.be raadplegen.

 

De kennis van het Nederlands

Indien u uw diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald, moet u beschikken over het taalattest Artikel 7 van Selor. Dit attest bewijst dat u geslaagd bent voor een examen over de kennis van het Nederlands en is noodzakelijk om voor deze functie te kunnen aangeworven worden. Gelieve dit attest bij uw kandidatuur toe te voegen. Voor meer informatie, raadpleeg www.selor.be.

 

Juridische attesten

Indien u geselecteerd wordt voor de functie, zullen de attesten van goed gedrag en zeden (uittreksels strafregister), algemeen model en model 2, gevraagd worden.

U moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

 

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien u een handicap hebt, kan u een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Gelieve de selectieverantwoordelijke op voorhand te verwittigen.

 

Selectieprocedure

Preselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van uw sollicitatiedossier (CV, motivatiebrief en diploma + eventuele gelijkstellingen en attesten). Alleen de kandidaturen die best overeenkomen met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor het selectiegesprek.

Selectie

De selectietest bestaat uit een selectiegesprek, eventueel voorafgegaan door een schriftelijke test. Er zal eventueel ook een tweede ronde georganiseerd worden. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, maar niet als eerste gerangschikt staan, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Bijkomende informatie kan verkregen worden bij christophe.mahaut@fedasil.be (selectieverantwoordelijke).

 

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.