Home

Coördinator bewonersadministratie (m /v/x)

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

 

Fedasil zoekt een

 

Coördinator bewonersadministratie (m/v/x)

voor het noodopvangcentrum van Jabbeke

 

Referentienummer: 9071_003

 

Functie

Doel

 

Je staat in voor het accuraat beheer van alle administratieve gegevens van de procedure en het verblijf van de bewoners in het opvangcentrum met als doel hierover goede informatie te verstrekken en de capaciteitsbenutting te optimaliseren.

Context

 

De medewerkers van het noodopvangcentrum zijn afkomstig uit, naast Fedasil, verschillende overheidsdiensten: Regie der Gebouwen, Defensie, Civiele Bescherming, Volksgezondheid en Federal Forces.

 

Inhoud

 

Je verzamelt, beheert en controleert gegevens over het verblijf en de procedurestand van de bewoners, je maakt gebruik van databases en werkt samen met interne en externe diensten.

 

Je staat in voor de archivering van documenten en dossiers, je vraagt informatie op bij en bezorgt ze aan interne en externe diensten.

 

Je beheert de instroom en uitstroom van bewoners op een ordelijke manier en beheert op een efficiënte manier de capaciteitsbezetting van het centrum.

 

Op vraag van de directie en externe partners maakt u analyses en doe je opzoekingen over de opvangcapaciteit van het centrum. Je maakt statistieken en rapporten.

 

Je beheert de gegevens met betrekking tot de NBMV en coördineert de transfers. Je neemt deel aan intern overleg en aan overleg met externe instanties.

 

 

Profiel

Je hebt bijzondere interesse voor Fedasil, zijn waarden en deontologische code, zijn organisatie, zijn doelgroep, zijn verschillende partners (Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be).

Diploma en ervaring

 

Je bent houder van een bachelor/graduaat diploma, bij voorkeur in een administratieve richting.

Je hebt een eerste relevante professionele ervaring in administratief beheer.

Je hebt ervaring met het bemiddelen tussen verschillende personen of diensten.

 

Technische vaardigheden

Vereisten

Je hebt een goede basiskennis van MS Office: Word, Excel, Acces,…

Je hebt voeling met/interesse in het werken met een kwetsbare multiculturele doelgroep.

 

 

Troeven

Je hebt kennis over plaatsenbeheer en/of logistiek beheer.

Je hebt kennis van het Engels en/of andere vreemde talen.

 

 

Algemene vaardigheden

 

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

 

informatie analyseren: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

ONDERSTEUNen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

 

Aanbod

 

Type overeenkomst

Een contract van bepaalde duur voor 6 maanden

 

Plaats van tewerkstelling

Stationsstraat 67, 8490 Jabbeke

 

Loon

 

Je wordt aangeworven op het niveau B1 met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto tussen €2. 745,63 en €4. 023,36 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van jouw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

 

Voordelen

 

Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

 

Zin om te solliciteren?

Solliciteer tegen ten laatste 08/12/22 door het invullen van het sollicitatieformulier dat je vindt op www.fedasil.be.

 

Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

  • een motivatiebrief
  • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
  • een kopie van het vereiste diploma.

 

 

Buitenlands diploma

Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen.

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor (www.selor.be).

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) algemeen model en model 2 gevraagd worden.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, kan je de selectieverantwoordelijke informeren.

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie, bestaande uit een schriftelijke test, een selectiegesprek en zal zo snel mogelijk plaatsvinden na het afsluiten van de vacature. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. Deze wervingsreserve kan geraadpleegd worden door andere opvangcentra. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau. 

 

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij axel.vannoten@fedasil.be (selectieverantwoordelijke).

 

 

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.