Home

Medewerker schoonmaak (m/v/x)

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

Fedasil zoekt een

Medewerker schoonmaak (M/V/X)

Voor het Aanmeldcentrum

Interne/Externe Selectie

Referentienummer: 99007-495

 

 

Functie

Doel

U poetst de lokalen (kamers, kantoren …) en het meubilair teneinde bij te dragen tot een hygiënische en aangename leef- en werkomgeving.

Context

Het Aanmeldcentrum is opgericht in december 2018, het enige centrum waar de Verzoekers om Internationale Bescherming zich kunnen aanmelden. De missie van het centrum is het zorgen voor de identificatie en het eerste onthaal van de VIB. De identificatie wordt uitgevoerd door Dienst voor Vreemdelingenzaken. Dit Aanmeldcentrum heeft een capaciteit van 800 bewoners (600 opvangplaatsen en 200 opvangplaatsen in reserve) en bestaat uit 250 personeelsleden.

Het Aanmeldcentrum bestaat uit twee operationele afdelingen: “Dispatching” en de afdeling “Onthaal & Oriëntatie”. De personeelsleden in de afdeling Onthaal & Oriëntatie verzekeren de omkadering van de bewoners tijdens het eerste aankomsttraject (het eerste onthaal). Het aankomsttraject bestaat uit een kort verblijf inclusief materiële hulpverlening en identificatie van de belangrijkste noden van de Verzoekers van de Internationale Bescherming (VIB) met als doel ze te kunnen laten doorstromen naar een opvangcentrum.

U maakt deel uit van een team van 20 medewerkers en werkt onder de verantwoordelijkheid van de dienstcoördinator.

Inhoud

 • U onderhoudt de lokalen teneinde ze in goede staat te houden.
 • U maakt alle ruimtes van het centrum schoon. (de gangen, de bureaus, het sanitair, de gemeenschappelijke ruimtes, de trappen, de bewonerskamers...), u ledigt en sorteert de vuilnisbakken en asbakken, u ontsmet het sanitair.
 • U controleert de gebouwen op het vlak van hygiëne teneinde de eventuele problemen op te sporen. U past de interne procedures toe, controleert de ruimtes, spoort onregelmatigheden op die een invloed hebben op de hygiëne (bv. lekken), stelt een verslag op van de onregelmatigheden aan de verantwoordelijke.
 • U stelt onregelmatigheden en ongepast gedrag vast bij het gebruik van de goederen van het centrum en rapporteert dit.
 • U voorziet welke producten en materialen nodig zijn om uw taken uit te voeren en volgt dit op zodat u onmiddellijk kan inspelen op de behoeften, bv. zeep, handdoeken en papier vervangen.
 • U meldt de stock situatie en de beschikbaarheid van de producten aan de verantwoordelijke voor een efficiënt stockbeheer.
 • U antwoordt op eenvoudige vragen of klachten om de bewoners en de collega's de eerste informatie te verschaffen. U noteert de opmerkingen van de personeelsleden, u stelt oplossingen voor op gemelde problemen of u rapporteert deze.
 • U meldt ongepast gedrag in het centrum aan de verantwoordelijke personen.
 • U stelt zich flexibel op en past de taken aan aan de noden van het centrum op dat ogenblik.

 

Profiel

Je hebt een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, waarden en doelgroep. Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be.

Diploma en ervaring

Geen diploma vereist

Ervaring in een gelijkaardige functie is vereist.

 

Technische vaardigheden

Vereisten

U werkt zorgvuldig en georganiseerd.

U bent enthousiast, constructief en resultaats-en oplossingsgericht

U bent een teamplayer en hanteert een transparante communicatie

 

Troeven

Kennis van de andere landstaal is een troef.

Kennis van een vreemde taal (Engels, Arabisch) is een troef.

Ervaring in een van de volgende domeinen is een troef:

 • Kennis van schoonmaakproducten en -materiaal.
 • Ervaring in een professionele context voor logement.
 • Ervaring en een multiculturele context.

 

Algemene vaardigheden

 

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

 

 

Aanbod

Type overeenkomst

Werfreserve voor alle type arbeidsovereenkomsten

Een flexibel werkrooster (vroeg: 7-15u06, laat: 13-21u06 en weekend).

Plaats van tewerkstelling

Aanmeldcentrum, Negende Linielaan 27, 1000 Brussel

Loon

U wordt aangeworven als medewerker op niveau D, met een loonschaal die voor u van toepassing is. De minimum basisvergoeding bedraagt € 2.075 (bruto voltijds maandloon, aan de huidige index, rekening houdend met de barema's die van toepassing zijn). Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be

 

Voordelen

26 jaarlijkse vakantiedagen (vanaf de indiensttreding en pro rata).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen.

Elektronische maaltijdcheques en interessante offertes dankzij de kaart van FED+.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Mogelijkheid op validatie van de relevante beroepservaring.

Kiezen voor Fedasil betekent kiezen voor een boeiende multiculturele werkomgeving. Via onze missie, bevinden we ons in de kern van de samenleving, van buurtproblematiek tot internationaal niveau.

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering

 

Zin om te solliciteren?

Herken je jezelf in het profiel dat we zoeken en heb je interesse in deze functie? Dien je kandidatuur in tegen uiterlijk 1/12/2022 voor MIDDERNACHT via het sollicitatieformulier dat je online vindt op https://www.fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil en voeg de gevraagde documenten toe.

Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

 • een motivatiebrief
 • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden. Een bewijs model 2 is nodig voor functies op de minderjarigen afdeling.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie bestaat uit schriftelijke testen en een selectiegesprek en zal plaatsvinden vanaf 12/12/2022. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Interne kandidaten

Aangezien het maximum aantal opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur (met inbegrip van de vervangingsovereenkomsten) beperkt is tot 4 over een periode van 2 jaar; kunnen de medewerkers die zich in dat geval bevinden, niet meer deelnemen aan een selectie voor een contract van bepaalde duur of een vervanging. Ze kunnen immers contractueel niet meer worden aangeworven met een vijfde overeenkomst van bepaalde duur.

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij Jana Landuyt en Audrey Angeli : jobs.amc@fedasil.be

 

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.