Home

Logistiek assistent

Fedasil kent materiële hulp toe aan verzoekers om internationale bescherming en aan andere vreemdelingen die recht hebben op opvang (‘Opvangwet’ van 12 januari 2007). Het Agentschap organiseert, rechtstreeks of via zijn partners, kwaliteitsvolle opvang en begeleiding en staat ook in voor de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de organisatie van vrijwillige terugkeer naar de herkomstlanden. Het Agentschap ondersteunt de uitwerking en voorbereiding van het opvangbeleid en wil bijdragen aan een correcte beeldvorming, de maatschappelijke aanvaarding en de uitvoering van een rechtvaardig migratiebeleid.

 

Fedasil zoekt een

Logistiek assistent (M/V/X)

voor een opvangcentrum in Koksijde

 

Interne / externe selectie

Referentienummer: 9034-092

 

Functie

Doel

 

Je voert logistieke taken uit binnen één of meer diensten zodat gebouwen, materiaal en diensten op een correcte en efficiënte manier ter beschikking staan.

 

Context

 

Het opvangcentrum biedt onderdak aan verzoekers om internationale bescherming en werkt met een deskundig team van personeelsleden

Deze personeelsleden hebben zeer diverse profielen en staan in voor de goede werking van het centrum: maatschappelijk werkers, opvoeders, onthaalmedewerkers, verpleegkundigen, begeleiders…. Het opvangcentrum voorziet immers niet alleen in de dagelijkse basisbehoeften (zoals onderdak, voedsel en kledij), verzoekers om internationale bescherming krijgen ook sociale, juridische en medische bijstand. Bovendien organiseert het centrum verschillende activiteiten en opleidingen zodat de bewoners hun tijd nuttig kunnen besteden. Als logistiek medewerker werk je binnen de logistieke dienst. (meer informatie over het centrum in kwestie vind je op www.fedasil.be).

 

Inhoud

- Je bent voornamelijk verantwoordelijk voor een goede en correcte verdeling van goederen en materialen aan de bewoners van het opvangcentrum, inclusief het bijhouden van het voorraadbeheer, het in ontvangst nemen van goederen, de planning van de verschillende logistieke werkzaamheden enz.

- Je ondersteunt de in-take en out-take van (nieuwe) bewoners op een tijdige en efficiëntie wijze, dit in overleg met andere diensten (onthaal, bewonerscoördinatie,…).

- Je staat samen met de bewoners in voor de algemene netheid van de terreinen en gebouwen van het opvangcentrum.

- Je organiseert, ondersteunt en controleert de gemeenschapsdiensten en klussen van de bewoners zoals maaltijdbedeling, schoonmaak, technische werken en uitlenen van materialen; en zorgt hierbij voor een goede orde.

- Je vervoert regelmatig personen en goederen op een veilige en efficiënte wijze.

- Je staat mee in voor het beheer en onderhoud van de gebouwen, de controle van de brandveiligheid en correct gebruik en werking van elektrische toestellen, machines en installaties.

- Je luistert naar bewoners, je beantwoordt hun vragen, staat hen bij met praktisch advies en verwijst hen waar mogelijk door naar de relevante diensten en personen en dit zowel binnen Fedasil als daarbuiten (bijvoorbeeld wie welke vragen of problemen kan beantwoorden, waar bepaalde winkels of activiteiten te vinden zijn, waar men terecht kan in het geval van incidenten, bedrijven en organisaties die kunnen helpen bij het vinden van werk, enz.).

- Je helpt bewoners met het maken van afspraken (o.a. met de medische en sociale dienst) en het uitgeven van vervoersticketen volgens de regels van Fedasil (lijn, NMBS, STIP).

- Je maakt en beheert de nodige administratieve documenten, lijsten en roosters om je werk en dat van je collega’s te ondersteunen en geeft op tijd de correctie informatie door aan andere diensten.

- Je biedt algemene ondersteuning aan andere centrumdiensten en springt bij wanneer nodig.

 

Profiel

Je hebt een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, waarden en doelgroep. Voor meer info: raadpleeg www.fedasil.be.

 

Diploma en ervaring

Je hebt een diploma hoger secundair onderwijs.

Je hebt een eerste relevante professionele ervaring in een logistieke functie (stockbeheer).

 

 

Technische competenties

Vereisten

Je hebt basiskennis van MS Office (Word, Excel…).

Je hebt voeling met/interesse in het werken met een kwetsbare en diverse doelgroep..

Extra troeven

Je spreekt Nederlands, Engels en/of andere vreemde talen.

 

Algemene competenties (voor medewerkers van de federale overheid)

 

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen: Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

INFORMATIE VERWERKEN : efficiënt en effectief zoeken, decoderen en verwerken van grote hoeveelheden gegevens binnen een beschikbare termijn.

WERK STRUCTUREREN : structureren van het eigen werk door prioriteiten te stellen en een veelvoud aan taken op een systematische manier uit te voeren.

LEREN : op een formele of informele manier tonen, overbrengen en delen van kennis, expertise en werkwijzen

 

Aanbod

Type overeenkomst

Een voltijds contract (38u/week) van bepaalde duur voor 6 maanden met mogelijkheid tot verlenging (onbepaalde duur).

 

Plaats van tewerkstelling:

Opvangcentrum regio Koksijde

R. Vandammestraat 100A, 8670 Koksijde

 

Loon

 

Je wordt aangeworven op het niveau C1 met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het minimum bruto maandsalaris bedraagt tussen € 2.286,46 tot € 3.214,40 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van je nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be

 

Voordelen

Variabel uurrooster (met overwegend late diensten en gemiddeld 1 op 3 weekends) en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Heel wat opleidingsmogelijkheden (te volgen tijdens de werkuren).

 

Zin om te solliciteren?

Heb je interesse in deze functie en herken je jezelf in het profiel, stuur dan een sollicitatiebrief met uitgebreide motivatie, een curriculum vitae en een kopie van je diploma via de link in de vacature op www.fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil. De uiterste datum om te solliciteren is 30/11/2022.

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zullen we een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) algemeen model en model 2 vragen.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Gelieve in dit geval vooraf de selectieverantwoordelijke te informeren.

 

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functievereisten, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie bestaat uit een schriftelijke test en een gesprek en zal plaatsvinden in december 2022. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, wordt de kandidatuur voor de duur van 2 jaar in een wervingsreserve bijgehouden . Deze wervingsreserve kan door andere opvangcentra geraadpleegd worden. Kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Interne kandidaten

Aangezien het maximaal aantal opeenvolgende contracten van bepaalde duur (met inbegrip van de vervangingsovereenkomsten) beperkt is tot 4 over een periode van 2 jaar; kunnen de medewerkers die zich in deze situatie bevinden, niet meer deelnemen aan een selectie voor een contract van bepaalde duur of een vervanging. Fedasil kan hen contractueel niet meer aanwerven voor een vijfde overeenkomst van bepaalde duur.

Voor bijkomende info, contacteer vilma.paltanaviciute@fedasil.Be (selectieverantwoordelijke).

 

 

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.