Home

ICT Developer/Data analist (m/v/x)

Fedasil kent materiële hulp toe aan verzoekers om internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

 

Fedasil werft aan: ICT Developer/Data analist (m/v/x)

Voltijds contract van onbepaalde duur (38u.)

Externe selectie

Referentienummer: 9103-121

 

Functie

Doel

Als Developer/Data Analist van Fedasil, bent u verantwoordelijk voor:

 • De realisatie van applicaties die beantwoorden aan de specifieke behoeften van het Agentschap en de medewerkers binnen het team Development.
 • Het onderhoud en de ondersteuning van deze applicaties.
 • De analyse van de gegevens betreffende de IT-toepassingen en het ontwerpen van manieren om het databeheer te meten, analyseren en structureren.

 

Context

U zal werken in het team Project en Analyse van de dienst ICT, op de hoofdzetel van Fedasil. Deze dienst maakt deel uit van de directie Algemene diensten van Fedasil. De dienst ICT voert projecten uit voor alle diensten van het Agentschap en voor de opvangcentra van Fedasil.

 

Verantwoordelijkheden

Als IT Developer hebt u de volgende taken:

 • U helpt om de businessvragen op een technische manier te analyseren opdat het development team zo correct mogelijk op de gestelde vragen kan antwoorden, met de entreprise architect, de analisten en het development team
 • U maakt applicaties en/of diensten die beantwoorden aan deze behoeften op een agile wijze
 • U documenteert de creatie van deze toepassingen en technische details
 • U beheert samen met het team Infrastructuur, de architectuur van de applicaties
 • U neemt actief deel aan de teamvergaderingen en stand-up meetings
 • U rapporteert over de vooruitgang aan de project manager en de team lead development
 • Samen met het developmentteam, voert u het onderhoud van de applicaties en de support uit (tweedelijns) op technisch vlak via helpdesk tickets

 

Als Data analist:

 • Analyseert u gegevens en de manier waarop de gegevens binnen Fedasil ICT verwerkt worden.
 • U documenteert deze verwerkingen en stelt manieren voor om het gebruik van gegevens te verbeteren.
 • U stelt initiatieven voor en voert deze in, om data te meten en te analyseren op een gestandaardiseerde en transversale wijze.

 

Profiel

U hebt ervaring op het vlak van React development en het beheer van cloud architectuur, alsook van databeheer. U bent geïnteresseerd om oplossingen in te voeren die de maatschappelijke missie van Fedasil op beide vlakken ondersteunen.

 

Diploma en ervaring

 • Master informatica, burgerlijk of industrieel ingenieur of een aanverwante discipline.
 • Praktische ervaring inzake React ontwikkeling en cloud services en databeheer.

 

Technische vaardigheden

Vereisten:

 • U hebt ervaring inzake React ontwikkeling (Javascript, Typescript)
 • U hebt een grondige kennis inzake statistiek en databeheer
 • U hebt praktische IT-vaardigheden (Internet, Word, Excel, PowerPoint)
 • U bent Nederlandstalig en/of Franstalig

 

Troeven:

 • Agile/Scrum opleiding
 • Kennis van development in Python

 

Algemene vaardigheden

 • U hebt een stevige basis inzake data-analyse en development
 • U bent sociaal en hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
 • U kunt goed samenwerken en hebt een goede teamspirit.
 • U hebt de wil en ambitie om resultaten te behalen
 • U kunt ook zelfstandig werken

 

Aanbod

Wij bieden een verrijkende en stimulerende werkervaring binnen een dienst in volle ontwikkeling.

 

Type overeenkomst

Voltijds van onbepaalde duur (38 uur/week).

 

Werkplek

Fedasil - Hoofdzetel

Kartuizersstraat 21

1000 Brussel

 

Salaris

U wordt aangeworven op niveau NA11 met een loonschaal die voor uw situatie van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt € 3504 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van uw relevante professionele ervaring. Indien u meer wenst te weten, raadpleeg www.fedweb.be.

 

Voordelen

 • Flexibel uurrooster en 26 dagen verlof op jaarbasis (onmiddellijk bij indiensttreding en pro rata de prestaties en het werkregime).
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Mogelijk om een fietsvergoeding te krijgen.
 • Elektronische maaltijdcheques.
 • Aanvullend pensioen onder de vorm van een groepsverzekering
 • Interessante aanbiedingen dankzij een federale kortingskaart.
 • Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.
 • Mogelijkheid op validatie van de relevante beroepservaring.
 • Vele opleidingsmogelijkheden (te volgen tijdens de werkuren).
 • Mogelijkheid op telewerk.

 

Wenst u te solliciteren?

Bent u geïnteresseerd in deze functie en herkent u zichzelf in het gezochte profiel? Dien uw kandidatuur uiterlijk tegen 20/12/22 voor MIDDERNACHT in door het online sollicitatieformulier in te vullen op www.fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil, en door de gevraagde documenten toe te voegen.

Opdat uw kandidatuur in overweging zou worden genomen, moet uw dossier VOLLEDIG zijn en de volgende documenten bevatten:

 • een motivatiebrief
 • een gedetailleerd en bijgewerkt CV
 • een kopie van het vereiste diploma

 

Buitenlands diploma

Indien het vereiste diploma voor de functie in het buitenland werd behaald, moet u de gelijkstelling van uw buitenlands diploma toevoegen, uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap.

Voor meer informatie, raadpleeg de website over de gelijkstelling van diploma in Vlaanderen https://www.naricvlaanderen.be. Voor een job in Brussel kunt u ook www.naricvlaanderen.be raadplegen.

 

De kennis van het Nederlands

Indien u uw diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald, moet u beschikken over het taalattest Artikel 7 van Selor. Dit attest bewijst dat u geslaagd bent voor een examen over de kennis van het Nederlands en is noodzakelijk om voor deze functie te kunnen aangeworven worden. Gelieve dit attest bij uw kandidatuur toe te voegen. Voor meer informatie, raadpleeg www.selor.be.

 

Juridische attesten

Indien u geselecteerd wordt voor de functie, zullen de attesten van goed gedrag en zeden (uittreksels strafregister), algemeen model en model 2, gevraagd worden.

U moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien u geen Belgisch staatsburger bent, moet u de gepaste documenten voorleggen wanneer u weerhouden bent voor de functie.

 

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien u een handicap hebt, kan u een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Gelieve de selectieverantwoordelijke op voorhand te verwittigen.

 

Selectieprocedure

Preselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van uw sollicitatiedossier (CV, motivatiebrief en diploma + eventuele gelijkstellingen en attesten). Alleen de kandidaturen die best overeenkomen met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor het selectiegesprek.

Selectie

De selectieproef bestaat uit een selectiegesprek, eventueel voorafgegaan door een schriftelijke test. Er zal eventueel ook een tweede ronde georganiseerd worden. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, wordt de contactgegevens in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Bijkomende informatie kan verkregen worden bij christophe.mahaut@fedasil.be (selectieverantwoordelijke).

 

 

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.