Home

Polyvalent centrumassistent (M/V/X)

Fedasil kent materiële hulp toe aan verzoekers om internationale bescherming en aan andere vreemdelingen die recht hebben op opvang (‘Opvangwet’ van 12 januari 2007). Het Agentschap organiseert, rechtstreeks of via zijn partners, kwaliteitsvolle opvang en begeleiding en staat ook in voor de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de organisatie van vrijwillige terugkeer naar de herkomstlanden. Het Agentschap ondersteunt de uitwerking en voorbereiding van het opvangbeleid en wil bijdragen aan een correcte beeldvorming, de maatschappelijke aanvaarding en de uitvoering van een rechtvaardig migratiebeleid.

Fedasil zoekt een

Polyvalent centrumassistent (M/V/X)

voor het opvangcentrum van Arendonk

Externe selectie

Referentienummer: 9022/306

 

Functie

Doel

Je biedt een correct onthaal aan de bewoners en bezoekers en waakt over het intern reglement en de veiligheid in het centrum.

Context

Het opvangcentrum heeft een capaciteit van een 495 bewoners en er werken 85 personeelsleden.

Deze personeelsleden hebben zeer diverse profielen en staan in voor de goede werking van het centrum: maatschappelijk werkers, opvoeders, onthaalmedewerkers, verpleegkundigen, begeleiders…. Het opvangcentrum voorziet immers niet alleen in de dagelijkse basisbehoeften (zoals onderdak, voedsel en kledij), verzoekers om internationale bescherming krijgen ook sociale, juridische en medische bijstand. Bovendien organiseert het centrum verschillende activiteiten en opleidingen zodat de bewoners hun tijd nuttig kunnen besteden. Als Polyvalent centrumassistent werk je binnen de dienst onthaal, deze bestaat uit 18 medewerkers waaronder 1 diensthoofd (meer informatie over het centrum in kwestie vind je op www.fedasil.be).

Inhoud

 • Je ontvangt nieuwe bewoners en bezoekers, je luistert en beantwoordt hun vragen en verwijst hen op een efficiënte manier door naar betrokken personen.
 • Je doet controles op het terrein en in de gebouwen om de algemene orde en netheid in het opvangcentrum te waarborgen.
 • Je controleert identiteitsdocumenten en weigert de toegang aan onbevoegde en ongewenste personen.
 • Je doet aanwezigheidscontroles, kamercontroles, signaleert onregelmatigheden en ongewenst gedrag en spreekt betrokkenen hierop aan.
 • Je biedt algemene ondersteuning aan andere centrumdiensten: transport van bewoners, administratieve taken, animatie, logistieke ondersteuning, ondersteuning keukenteam.
 • Je identificeert problemen en handelt volgens bestaande richtlijnen en procedures.
 • Je gaat ter plaatse in geval van incidenten en crisissituaties en kalmeert de situatie (bemiddelen, contact met ordediensten, voorstellen ter verbetering…).
 • Je biedt eerste hulp bij kleine ongevallen en contacteert de hulpdiensten indien nodig.
 • Je neemt documenten, goederen en materialen in ontvangst en verwijst door naar andere bevoegde diensten of personen.
 • Je vult controlelijsten in en zorgt voor het klasseren en opslaan van gegevens in databanken

 

Profiel

Je hebt een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, waarden en doelgroep. Voor meer info: raadpleeg www.fedasil.be.

Diploma en ervaring

 • Je hebt een diploma hoger middelbaar, bij voorkeur in een sociale richting.
 • Je hebt een eerste professionele ervaring in een onthaalfunctie of een gelijkaardig functie.
 • Je bent bereid te werken in een volcontinu systeem met nacht- en weekendwerk (shiften van 12u).

Technische competenties

Vereisten

 • Je kan vlot werken met MS Office: Word, Excel,…
 • Je hebt voeling met/interesse in het werken voor een kwetsbare en diverse doelgroep

Extra troeven

 • Je hebt een rijbewijs B.
 • Je spreekt Engels en andere vreemde talen.
 • Je hebt ervaring in sociaal werk in het kader van opvang of in een interculturele context.

Algemene competenties (voor medewerkers van de federale overheid)

 • In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.
 • Klantgericht handelen: Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.
 • Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.
 • Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.
 • Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.
 • INFORMATIE VERWERKEN : efficiënt en effectief zoeken, decoderen en verwerken van grote hoeveelheden gegevens binnen een beschikbare termijn.
 • Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.
 • Ondersteunen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

Aanbod

Type overeenkomst

Een voltijds contract van bepaalde duur voor 6 maanden.

Er wordt een werfreserve aangelegd voor alle type contracten voor een periode van 2 jaar.

Plaats van tewerkstelling

Opvangcentrum Arendonk

Grens 77 - 2370 Arendonk

Loon

Je wordt aangeworven op het niveau C1 met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het minimum bruto maandsalaris bedraagt  € 2286 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van je nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

Voordelen

 • Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen per jaar (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).
 • Premies voor onregelmatige prestaties (12u shiften).
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor woon-werkverkeer.
 • Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen via de Fed+ kaart.
 • Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.
 • aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering.
 • Valorisatie van nuttige werkervaring.
 • Heel wat opleidingsmogelijkheden (te volgen tijdens de werkuren).

 

Zin om te solliciteren?

Heb je interesse in deze functie en herken je jezelf in het profiel, stuur dan een sollicitatiebrief met uitgebreide motivatie, een curriculum vitae en een kopie van je diploma via de link in de vacature op https://www.fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil. De uiterste datum om te solliciteren is 26/09/2022. 

Om in overweging genomen te worden, moet je ons volgende zaken bezorgen:

 • een motivatiebrief
 • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
 • een kopie van het vereiste diploma.

Buitenlands diploma

Indien je het vereiste diploma in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg www.naricvlaanderen.be. Voor vacatures in Brussel, zie ook www.equivalences.cfwb.be.

Kennis van het Nederlands

Je hebt een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zoniet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands van Selor. Voor meer informatie, raadpleeg www.selor.be.

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zullen we een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) algemeen model en model 2 vragen.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Gelieve in dit geval vooraf de selectieverantwoordelijke te informeren.

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functievereisten, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie bestaat uit een schriftelijke test en een gesprek en zal zo snel mogelijk plaatsvinden. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, wordt de kandidatuur voor de duur van 2 jaar in een wervingsreserve bijgehouden . Deze wervingsreserve kan door andere opvangcentra geraadpleegd worden en geldt voor alle types van contract. Kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

Voor bijkomende info, contacteer Marij Mariën(selectieverantwoordelijke) via marij.marien@fedasil.be.

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.