Home

Chauffeur / Logistiek medewerker (M/V/X

Fedasil kent materiële hulp toe aan verzoekers om internationale bescherming en aan andere vreemdelingen die recht hebben op opvang (‘Opvangwet’ van 12 januari 2007). Het Agentschap organiseert, rechtstreeks of via zijn partners, kwaliteitsvolle opvang en begeleiding en staat ook in voor de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de organisatie van vrijwillige terugkeer naar de herkomstlanden. Het Agentschap ondersteunt de uitwerking en voorbereiding van het opvangbeleid en wil bijdragen aan een correcte beeldvorming, de maatschappelijke aanvaarding en de uitvoering van een rechtvaardig migratiebeleid.

 

Fedasil zoekt:

Chauffeur / Logistiek medewerker (M/V/X)

Voor de dienst Logistiek binnen de directie Algemene Diensten

Interne / externe / werfreserve selectie

Referentienummer: 9108-033

 

Functie

Doel

Om de doelstellingen van de dienst logistiek te behalen, voer je administratieve taken uit en lever je een persoonlijke dienstverlening vanuit de dienst Logistiek van Fedasil naar de interne en externe cliënten. Je neemt deel aan het materiaalbeheer van het Agentschap.

Je zorgt voor de transport, voornamelijk in Brussel maar ook elders in het land, van personen en goederen, om de goede logistieke werking van de organisatie te garanderen.

 

Context

Als chauffeur/ logistiek medewerker werkt u binnen de directie Algemene Diensten voor de dienst Logistiek. Deze dienst bestaat uit een twintigtal medewerkers (NL/FR). U draagt bij aan de uitvoering van de operationele doelstellingen van het Agentschap en in het bijzonder van de dienst Logistiek.

De dienst Logistiek is verantwoordelijk om op alle materiële vragen van de centra en de diensten van Fedasil te antwoorden, met uitzondering van vragen in verband met infrastructuur en ICT. De dienst verleent advies aan de directie Algemene diensten over het beleid inzake materiaalbeheer en zorgt voor de uitvoering van de strategie en de operationele projecten betreffende de materiële behoeften van het Agentschap.

 

Inhoud

Als chauffeur, heb je de volgende taken:

Je zorgt voor de transport van personen en goederen.

Je helpt de personen die je vervoert.

Je staat in voor het in- en uitladen van bagage.

Je stippelt routes uit en maakt planningen.

Je vervoert poststukken en pakketten.

Je tekent ontvangstbewijzen en transportpapieren.

Je draagt zorg voor de wagens en doet de opvolging van het onderhoud ervan.

Je brengt een maandelijks een bezoek aan de keuring.

Je ziet toe op de geldigheid van de boorddocumenten.

 

Als logistiek medewerker, heb je de volgende taken:

Je onthaalt de bezoekers en zorgt voor de praktische voorbereiding van de vergaderingen (lokalen, materiaal).

Je stelt verslagen op, brieven, nota's en instructies ter ondersteuning van de dienst.

Je bereidt dossiers voor volgens de gegeven richtlijnen en zorgt voor de opvolging.

Je staat in voor de correspondentie, je klasseert alle relevante documenten en zorgt ervoor dat ze makkelijk en snel beschikbaar zijn voor later gebruik. Je beheert de gegevens in de databases.

Je ziet toe op een goede communicatie tussen de dienst en andere personen en de interne en externe diensten, u beheert de binnenkomende en uitgaande informatie op een geordende manier.

Je draagt bij tot het beheer van de planning en de agenda, je legt afspraken vast en helpt vergaderingen organiseren.

Je zorgt voor de bevoorrading en het stockbeheer; je zorgt voor de opvolging van de aanvragen om logistiek materiaal (kantoormateriaal, meubels, ...)

 

 

Profiel

Je hebt een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, waarden en doelgroep. Voor meer info: raadpleeg www.fedasil.be

 

Diploma en ervaring

Je hebt een diploma hoger middelbaar onderwijs (of gelijkwaardig).

Je hebt een eerste relevante professionele ervaring op het vlak van logistiek als chauffeur.

 

Technische vaardigheden

Vereisten

Je hebt een goede kennis van de programma's van MS Office: Word, Excel, …

Je bent in het bezit van rijbewijs type B

 

Troeven

Je hebt kennis van het Frans.

 

 

Algemene competenties (voor medewerkers van de federale overheid)

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen: Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

informatie analyseren: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

Ondersteunen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

Aanbod

Type overeenkomst

Voltijds vervangingscontract (38u/week).

Er wordt een wervingsreserve opgesteld voor alle types van contracten voor een duur van 2 jaar.

 

Plaats van tewerkstelling

FEDASIL - Hoofdzetel

21 Kartuizersstraat

1000 Brussel

 

Loon

Je wordt aangeworven op het niveau C1 met de loonschaal die voor jou van toepassing is.

Het minimum bruto maandloon bedraagt € 2242 (startloon zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index).

Dit bedrag kan variëren in functie van je nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

 

Voordelen

Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen per jaar (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Heel wat opleidingsmogelijkheden (te volgen tijdens de werkuren).

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering

 

Zin om te solliciteren?

Herken je jezelf in het profiel dat we zoeken en heb je interesse in deze functie?

Dien je kandidatuur in tegen uiterlijk 15/08/2022 voor MIDDERNACHT via het sollicitatieformulier dat je online vindt op https://www.fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil en voeg de gevraagde documenten toe.

 

Om in overweging genomen te worden, moet je ons volgende zaken bezorgen:

  • een motivatiebrief
  • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
  • een kopie van het vereiste diploma

Buitenlands diploma

Indien je het vereiste diploma in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg www.naricvlaanderen.be.

Voor vacatures in Brussel kan het ook via www.equivalences.cfwb.be.

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zoniet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands van Selor. Voor meer informatie, raadpleeg www.selor.be.

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zullen wij een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad), algemeen model en model 2 vragen.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Gelieve in dit geval vooraf de selectieverantwoordelijke te informeren.

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functievereisten worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectietest bestaat uit een selectiegesprek, eventueel voorafgegaan door een schriftelijke test, waarvan de datum later zal worden bekendgemaakt. De contactgegevens van de kandidaten die geslaagd zijn voor de test worden bijgehouden om een wervingsreserve aan te leggen voor alle types van arbeidsovereenkomsten, voor een duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn kunnen gedurende 6 maanden niet deelnemen aan een nieuwe selectieprocedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Voor bijkomende info, contacteer Leïla Jalali (selectieverantwoordelijke) per mail leila.jalali@fedasil.be

 

 

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.