Home

Gegradueerd verpleegkundige (A2) (M/V/X)

Fedasil kent materiële hulp toe aan verzoekers om internationale bescherming en aan andere vreemdelingen die recht hebben op opvang (‘Opvangwet’ van 12 januari 2007). Het Agentschap organiseert, rechtstreeks of via zijn partners, kwaliteitsvolle opvang en begeleiding en staat ook in voor de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de organisatie van vrijwillige terugkeer naar de herkomstlanden. Het Agentschap ondersteunt de uitwerking en voorbereiding van het opvangbeleid en wil bijdragen aan een correcte beeldvorming, de maatschappelijke aanvaarding en de uitvoering van een rechtvaardig migratiebeleid.

 

Fedasil zoekt een

Gegradueerd verpleegkundige (A2) (M/V/X)

voor een interne/externe selectie voor Jules Bordet

Referentienummer: 9065-036

 

Functie

Doel

 

Je staat in voor het organiseren en toedienen van medische zorgen onder toezicht van een arts en draagt zo bij aan de gezondheid van de bewoners van een opvangcentrum, met aandacht voor de specificiteit en diversiteit van de doelgroep.

Context

Het opvangcentrum Jules Bordet opende op 4 januari 2022 met spoed zijn deuren als crisiscentrum 'nachtopvang'. Het centrum is momenteel volop in ontwikkeling tot een 1e fase opvangcentrum voor verzoekers om internationale bescherming (IPD). Als opvangcentrum van de 1ste fase heeft het Jules Bordetcentrum de opdracht om de identificatie en de 1ste opvang van VIB's te verzekeren. Medewerkers ondersteunen bewoners tijdens de aankomstreis (1e receptie). Het aankomstproces bestaat uit een kort verblijf met inbegrip van het verlenen van materiële bijstand en het identificeren van de belangrijkste noden van de VIB met het oog op hun oriëntatie op een residentiële opvangplaats.

Uiteindelijk zal de totale capaciteit van het centrum 220 plaatsen bedragen, waaronder plaatsen voor VIB's met medische problemen en plaatsen voor Alleenstaande Vreemdelingen Minderjarigen (MENA).

Als verpleegkundige werk je in de medische dienst. De medewerkers van deze dienst houden zich bezig met de medische intake en monitoring van medische pathologieën tijdens de eerste fase van hun traject en geven advies over het aanwijzen van een geschikte en/of specifieke opvangplaats.

Je werkt in een team bestaande uit verpleegkundigen, psychologen en administratief personeel. Je werkt onder toezicht van de arts-servicemanager van het centrum. Je legt ook contacten met de andere medische diensten van de opvangcentra, met de diensten binnen het aankomstcentrum, alsook met externe medische partners.

 

Inhoud

- Alle personeelsleden zorgen voor de begeleiding van de bewoners: onthaal, sociale dienst, medische dienst, technische en logistieke dienst, administratie, schoolondersteuning en animatie, enz.

- Je voert verpleegkundige taken uit in lijn met je diplomaverwachtingen.

- U wordt opgeroepen voor medische noodgevallen in Jules Bordet.

- Je helpt bij het beheren van de agenda van de medische dienst om een ​​efficiënte dienstverlening te bekomen.

- Je voert op professionele wijze medische intakes uit en respecteert verzoekers om internationale bescherming (IPD) op basis van vooraf gestelde eisen.

- Je signaleert medische problemen door middel van een medische intake en gratis consulten en biedt passende behandeling en zorg.

- Je spoort tuberculose op aan de hand van een checklist, je volgt de vastgelegde procedure en volgt dossiers op in samenwerking met de VRGT/FARES.

- Je leidt en volgt de medische dossiers op, evenals de verwerking van medische nota's en eventueel de organisatie van medisch vervoer.

- Je zorgt voor een juiste administratie en verspreiding van medische voorschriften en je beheert en bestelt medische apparatuur.

- Je werkt in een multidisciplinair team, je neemt deel aan teamoverleg en deelt je vaardigheden tijdens interne/externe meetings.

- Je ondersteunt consultaties met artsen en externe partners evenals de psychosociale dienst en je neemt deel aan interne/externe multidisciplinaire overleggen.

- Je legt goede contacten met de verschillende medische diensten van de opvangcentra en andere zorgverleners en bezorgt hen de relevante medische informatie met respect voor de vertrouwelijkheid.

- Je draagt ​​bij aan het verzamelen van gegevens om de dienstverlening te verbeteren.

- Je bent bereid om opleidingen gerelateerd aan medische eenheden te volgen.

- Je werkt in een tweetalige omgeving (Nederlands/Frans).

 

Profiel

Je hebt een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, waarden en doelgroep. Voor meer info: raadpleeg www.fedasil.be

Diploma en ervaring

Je hebt een graduaatsdiploma of brevet in de verpleegkunde (of verloskunde).

Je hebt een visum van de FOD Volksgezondheid en liet je diploma nakijken door de Provinciale Medische Commissie van de regio waarin je wil werken.

Je hebt een eerste relevante professionele ervaring als verpleegkundige in een instelling of ziekenhuis.

 

Technische competenties

Vereisten

Je hebt voeling met/interesse in het werken met een kwetsbare en diverse doelgroep.

Je hebt kennis van een medische doelgroep met een andere culturele achtergrond.

Je kan vlot werken met MS Office: Word, Excel…

 

Extra troeven

Je hebt ervaring binnen een multidisciplinaire omgeving.

Je spreekt Frans, Engels en/of andere vreemde talen.

 

Algemene competenties (voor medewerkers van de federale overheid)

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen: Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

informatie analyseren: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

ONDERSTEUNEN: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

Aanbod

Type overeenkomst

Een voltijds contract (38u/week) van onbepaalde duur. Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor alle type arbeidsovereenkomsten voor de duur van minstens 2 jaar. De aangelegde werfreserve kan ook door andere opvangcentra gebruikt worden.

Plaats van tewerkstelling

Jules Bordet Centrum - Wolstraat 200, 1000 Brussel

Loon

Je wordt aangeworven op het niveau C1 met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto tussen € 2.241,61 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van jouw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

 

Voordelen

Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen per jaar (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Heel wat opleidingsmogelijkheden (te volgen tijdens de werkuren).

 

Zin om te solliciteren?

Heb je interesse in deze functie en herken je jezelf in het profiel, solliciteer dan via de link bij de vacature (www.fedasil.be). De uiterste datum om te solliciteren is middernacht 12/08/2022.

Om in overweging genomen te worden, moet je ons volgende zaken bezorgen:

  • een motivatiebrief
  • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
  • een kopie van het vereiste diploma.

 

Buitenlands diploma

Indien je het vereiste diploma in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg www.naricvlaanderen.be. Voor vacatures in Brussel, zie ook www.equivalences.cfwb.be. .

Kennis van het Nederlands

Je hebt een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zoniet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands van Selor. Voor meer informatie, raadpleeg www.selor.be

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zullen wij een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) algemeen model en model 2 vragen.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Gelieve in dit geval vooraf de selectieverantwoordelijke te informeren.

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functievereisten, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie bestaat uit een schriftelijke test en een selectiegesprek, die zullen plaatsvinden vanaf 13/08/2022. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, wordt de kandidatuur voor de duur van 2 jaar in een wervingsreserve bijgehouden. Deze wervingsreserve kan door andere opvangcentra geraadpleegd worden. Kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Interne kandidaten

Aangezien het maximaal aantal opeenvolgende contracten van bepaalde duur (inclusief vervangingsovereenkomsten) beperkt is tot 4 over een periode van 2 jaar, kunnen medewerkers die zich in deze situatie bevinden, niet meer deelnemen aan een selectie voor een contract van bepaalde duur of een vervanging. Fedasil kan hen contractueel niet meer aanwerven voor een vijfde overeenkomst van bepaalde duur.

 

Voor bijkomende info, contacteer hanna.bortier@fedasil.be (selectieverantwoordelijke).

 

 

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.