Home

Boekhouder - Vastleggingscontroleur (M/V/X)

Fedasil kent materiële hulp toe aan verzoekers om internationale bescherming en aan andere vreemdelingen die recht hebben op opvang (‘Opvangwet’ van 12 januari 2007). Het Agentschap organiseert, rechtstreeks of via zijn partners, kwaliteitsvolle opvang en begeleiding en staat ook in voor de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de organisatie van vrijwillige terugkeer naar de herkomstlanden. Het Agentschap ondersteunt de uitwerking en voorbereiding van het opvangbeleid en wil bijdragen aan een correcte beeldvorming, de maatschappelijke aanvaarding en de uitvoering van een rechtvaardig migratiebeleid.

 

Fedasil zoekt een:

Boekhouder - Vastleggingscontroleur (M/V/X)

voor de dienst Budget en Controle van de Hoofdzetel

Interne/Externe selectie

Referentienummer: 9101/144

 

Functie

Doel

Je voert op efficiënte, betrouwbare en regelmatige wijze de opvolging, coördinatie, ondersteuning en controle uit van de boekhouding en de begroting, in lijn met de geldende procedures en regels met als doel de financiële middelen van de organisatie als goede huisvader te beheren.

 

Context

De dienst Budget en Financiën, binnen de directie Algemene Diensten, bestaat uit volgende afdelingen: Budget & Beheerscontrole, Boekhouding, Budget en Controle Conventies, ERP-beheer en onderhoud. In totaal werken er 28 personen.

Je werkt op de afdeling Budget en Financiën van de hoofdzetel onder leiding van de Chief Financial Officer

Je staat in nauw contact met de verschillende opvangcentra en / of externe partners voor alle zaken die verband houden met de boekhouding en het budget.

(Als je meer wilt weten, raden we je aan om de volgende pagina te raadplegen: www.fedasil.be).

 

Inhoud

Als contactpersoon (SPOC) voor bepaalde opvangcentra ben je voornamelijk verantwoordelijk voor het analyseren en controleren van de budgettaire vastleggingsdossiers om een correcte uitvoering van het budget te garanderen.

Je beheert nauwgezet de meerdere financieel technische transacties die noodzakelijk zijn voor een betrouwbare boekhouding.

In de hoedanigheid van kredietbeheerder betreffende de uitgaven van één of meerdere opvangcentra of betreffende één of meer gemeenschappelijke uitgavenposten voor alle centra, stelt u de budgettaire ramingen op en verzekert u de administratieve, budgettaire en financiële opvolging. U maakt deel uit van 1 of meerdere werkgroepen waaraan ook de vertegenwoordigers van de gebruikers, de centrum of materiaalbeheerder en de verantwoordelijken voor de overheidsopdrachten, deelnemen.

Je controleert de aankooporders voor de verschillende aankoopdossiers.

Je staat in voor het beheer, de opvolging en de controle van facturen en andere boekhoudkundige documenten.

Je voert de maandelijkse monitoring uit van de verschillende budgetenveloppen van de federale opvangcentra en neemt deel aan de jaarlijkse rapportering.

Je bent verantwoordelijk voor het opstellen, interpreteren, controleren en wijzigen van financiële gegevens.

Je zorgt voor een consistent beheer en toepassing van het rekeningenstelsel en de boekhoudkundige procedures en stelt de nodige wijzigingen voor.

Je draagt ​​bij aan het beheer van de financiële middelen van de diensten en de federale opvangcentra.

Je coördineert en controleert de boekhoudkundige activiteiten van de dienst en de centra om te zien of deze conform en volledig zijn, en je assisteert de betrokken collega's hierbij.

Je werkt proactief mee aan de ontwikkeling en verbetering van procedures, beheertools, planning en standaarddocumenten.

Je helpt het interne beheer te verbeteren.

 

Profiel

Je hebt een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, waarden en doelgroep. Voor meer info: raadpleeg www.fedasil.be.

 

Diploma en ervaring

Je hebt een bachelor-/graduaatsdiploma, bij voorkeur in boekhouding of een financiële richting.

Een eerste relevante professionele ervaring is een voordeel.

Technische competenties

Vereisten

Je hebt kennis van boekhoudkundige programma’s.

Je hebt een goede basiskennis van MS Office (Word, Excel, Acces…). Een zeer goede kennis van Excel is gewenst.

 

Extra troeven

Je spreekt Frans en/of andere vreemde talen.

 

Algemene competenties (voor medewerkers van de federale overheid)

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

informatie analyseren: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

ONDERSTEUNen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

Aanbod

Type overeenkomst

Een voltijdse arbeidsovereenkomst (38u/week) van onbepaalde duur.

Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor een periode van 2 jaar. (voor alle type contracten).

 

Plaats van tewerkstelling :

Fedasil Hoofdbestuur

Kartuizersstraat 21

1000 Brussel

 

Loon

Je wordt aangeworven op het niveau B1 met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt € 2.639 bruto (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van jouw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

 

Voordelen

Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen per jaar (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Pensioensparen onder de vorm van een groepsverzekering

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Heel wat opleidingsmogelijkheden (te volgen tijdens de werkuren).

 

Zin om te solliciteren?

Heb je interesse in deze functie en herken je jezelf in het profiel, stuur dan een sollicitatiebrief met uitgebreide motivatie, een curriculum vitae en een kopie van je diploma via de link in de vacature op www.fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil. De uiterste datum om te solliciteren is 21/08/2022

 

Om in overweging genomen te worden, moet je ons volgende zaken bezorgen:

  • een motivatiebrief
  • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
  • een kopie van het vereiste diploma.

 

Buitenlands diploma

Indien je het vereiste diploma in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg www.naricvlaanderen.be. Voor vacatures in Brussel, zie ook www.equivalences.cfwb.be.

 

Kennis van het Nederlands

Je hebt een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zoniet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands van Selor. Voor meer informatie, raadpleeg www.selor.be.

 

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zullen wij een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) algemeen model en model 2 vragen.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

 

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Gelieve in dit geval vooraf de selectieverantwoordelijke te informeren.

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functievereisten, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

 

Selectie

De selectie bestaat uit een schriftelijke test en een gesprek en zal plaatsvinden op 29/08/2022. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, wordt de kandidatuur voor de duur van 2 jaar in een wervingsreserve bijgehouden. .. Deze reserve kan door andere opvangcentra geraadpleegd worden. Kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Voor bijkomende info, contacteer janoek.bosschaerts@fedasil.be (selectieverantwoordelijke).

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.