Home

FHQ_9070-004_Data-expert bij Fedasil (m/v/x)

Data-expert bij Fedasil (Hoofdzetel)

Referentienummer: 9070-004

 

Functieinhoud

 

Als Data-expert werkt u mee aan het proces van dataverzameling, gegevensverwerking en rapportage.

U zorgt voor een optimale, correcte en geautomatiseerde gegevensverzameling als onderdeel van een continu verbeteringsproces.

U exploiteert en organiseert de nodige gegevens om relevante indicatoren, dashboards en rapporten te ontwikkelen als hulpmiddel bij de besluitvorming.

U levert rapporten en analyses op en u antwoordt op vragen van interne en externe klanten.

 

Context

 

U werkt binnen de Directie Strategie & Organisatie in de dienst Data & Analyse. Het team bestaat uit 5 personen en werkt in nauwe samenwerking met de Directeur.

 

Profiel

 

Fedasil is op zoek naar iemand die geboeid is door data en BI. Hij/zij begrijpt het belang van data in een organisatie zoals Fedasil en gaat op zoek naar de verbetering van de kwaliteit van de gegevens. Onze toekomstige Data-expert weet hoe data leesbaar en toegankelijk te maken. Hij/zij moet dus over goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden beschikken, georganiseerd, nauwgezet, pragmatisch en bedachtzaam zijn.

 

Vaardigheden & troeven

 

U bent houder van masterdiploma

Kennis van het Frans is een troef

 

U werkt graag met cijfers;

u hebt een basiskennis van statistiek;

u bent vertrouwd met MS Office;

u bent autodidact

u bent bereid om in deze nieuwe job te investeren.

 

Kennis van het domein van Asiel & Migratie is een pluspunt.

 

 

Fedasil : haar missie

 

Fedasil organiseert, rechtstreeks of in samenwerking met zijn opvangpartners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding van verzoekers om internationale bescherming in België. Het Agentschap draagt bij tot het uitdenken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid en coördineert de programma’s voor vrijwillige terugkeer. Fedasil beheert ook de observatie en oriëntatie van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen. Tot slot werkt Fedasil aan de integratie van de opvangcentra in de gemeenten.

Voor meer info: Fedasil | Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers

 

 

 

Ons aanbod

Type overeenkomst

We bieden je een voltijds contract van bepaalde duur (38u/week).

 

+ Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor alle type arbeidsovereenkomsten voor de duur van minstens 2 jaar.

.

 

Plaats van tewerkstelling

Fedasil

Hoofdbestuur

Kartuizerstraat 21

1000 Brussel

 

 

Loon

 

Je wordt aangeworven op het niveau NA11 met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het minimum bruto maandsalaris bedraagt € 3368,78 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

 

Voordelen

 

Glijdend uurrooster en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering

 

Zin om te solliciteren?

Zin om te solliciteren?

Heb je interesse in deze functie en herken je jezelf in het profiel solliciteer via de link in de vacature op https://fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil

Solliciteer ten laatste op 30/07/2022.

Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

- een motivatiebrief

- een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)

- een kopie van het vereiste diploma.

 

Buitenlands diploma

Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen.

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor (www.selor.be).

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden. Een bewijs model 2 is nodig voor functies op de minderjarigen afdeling.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie, bestaande uit een schriftelijke test en een selectiegesprek, zal plaatsvinden vanaf juli 2022. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, maar niet als eerste gerangschikt staan, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Interne kandidaten

Aangezien het maximum aantal opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur (met inbegrip van de vervangingsovereenkomsten) beperkt is tot 4 over een periode van 2 jaar; kunnen de medewerkers die zich in dat geval bevinden, niet meer deelnemen aan een selectie voor een contract van bepaalde duur of een vervanging. Ze kunnen immers contractueel niet meer worden aangeworven met een vijfde overeenkomst van bepaalde duur.

 

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij Axel Van Noten (selectieverantwoordelijke).

 

 

 

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.