Home

Coördinator Externe Contacten (m/v/x)

 

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

Fedasil zoekt een

Coördinator externe contacten (m/v/x)

Niveau B

Voor het opvangcentrum van

BROECHEM

Bepaalde duur – deeltijds 50%

Externe vacature

Referentienummer: 9025/324

 

 

Functie

Doel

Je organiseert en coördineert samenwerkingsverbanden met diverse betrokkenen uit de omgeving van het opvangcentrum met de focus op partners op de arbeidsmarkt voor de bewoners van het opvangcentrum. Je bent een aanspreekpunt voor externe partners en bewoners omtrent het thema ‘werk’.

Je informeert buurtbewoners over het algemeen asielbeleid en de werking van een opvangcentrum met als doel het maatschappelijk draagvlak en de integratie van het centrum in de buurt te vergroten.

 

Context

Je organiseert en coördineert samenwerkingsverbanden met diverse betrokkenen uit de omgeving van het opvangcentrum met de focus op partners op de arbeidsmarkt voor de bewoners van het opvangcentrum. Je bent een aanspreekpunt voor externe partners en bewoners omtrent het thema ‘werk’.

Je informeert buurtbewoners over het algemeen asielbeleid en de werking van een opvangcentrum met als doel het maatschappelijk draagvlak en de integratie van het centrum in de buurt te vergroten.

 

 

Inhoud

Je gaat op zoek naar en onderhoudt samenwerkingsverbanden met lokale partners op de arbeidsmarkt.

Je legt de eerste contacten met mogelijke werkgevers voor de bewoners en je bezorgt hen de nodige informatie.

Je werkt informatiefiches- en brochures rond het thema ‘werk’ verder uit, zowel voor bewoners als voor potentiële werkgevers.

Je organiseert en ondersteunt jobdagen en informatiesessies voor de bewoners.

Je bent een aanspreekpunt voor bewoners en externe partners wat werkgerelateerde vragen betreft.

Je werkt nauw samen met je collega-buurtwerker en geeft de nodige informatie door aan andere betrokken interne diensten.

Je neemt deel aan overlegmomenten met interne diensten als externe partners.

Als back-up van je collega-buurtwerker neem je haar taken over bij afwezigheid, zoals het beheren van de mailbox, sociale media en in gesprek gaan met buurtbewoners en vrijwilligers.

Je organiseert mee en neemt deel aan buurtinitiatieven zoals het buurtcomité en activiteiten voor bewoners en buurtbewoners.

Verder organiseer je rondleidingen voor groepen en vertegenwoordig je het opvangcentrum bij externe activiteiten.

 

 

Profiel

Je hebt bijzondere interesse voor Fedasil, zijn waarden en deontologische code, zijn organisatie, zijn doelgroep, zijn verschillende partners. Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be.

 

Diploma en ervaring

 

Je hebt een bachelor-/graduaatsdiploma, bij voorkeur in de communicatiewetenschappen.

Je hebt relevante ervaring in het uitbouwen en onderhouden van een netwerk van partners.

Je hebt ervaring met het organiseren/coördineren van evenementen of projecten.

 

Technische vaardigheden

Vereisten

Je bent communicatief (zowel mondeling als schriftelijk) en je treedt graag in contact met (nieuwe) partners en bewoners.

Je bent een geboren organisator en houdt van een erg afwisselend en divers takenpakket.

 

Troeven

Je hebt ervaring met de arbeidsmarkt voor verzoekers om internationale bescherming en de regelgeving hieromtrent.

Je spreekt Frans, Engels en eventueel andere vreemde talen.

Informatiesessies en rondleidingen geven aan groepen schrikt je niet af.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene vaardigheden

 

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

 

INFORMATIE VERWERKEN : efficiënt en effectief zoeken, decoderen en verwerken van grote hoeveelheden gegevens binnen een beschikbare termijn.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

ONDERSTEUNen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

Aanbod

Type overeenkomst

Deeltijdse overeenkomst (19u/ week) bepaalde duur voor 6 maanden met mogelijkheid tot verlenging.

Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor alle type arbeidsovereenkomsten over de duur van minstens 2 jaar. Deze werfreserve kan ook door andere centra geraadpleegd worden.

Je werkdagen worden in overleg bepaald. Bij voorkeur ben je op dinsdag een (halve) dag aanwezig.

 

Plaats van tewerkstelling

Fedasil

Opvangcentrum Broechem

Van den Nestlaan 104

2520 BROECHEM (Ranst)

 

Loon

 

Het minimum bruto maandsalaris bedraagt € 2.587 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

 

Voordelen

 

Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

Zin om te solliciteren?

Solliciteer tegen ten laatste 1 augustus 2022 door het kandidatenformulier in te vullen via CVWarehouse : klik op “solliciteren” om toegang te krijgen tot de link met CVwarehouse

Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

  • een motivatiebrief
  • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
  • een kopie van het vereiste diploma.

 

Buitenlands diploma

Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen.

 

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor (www.selor.be).

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden. Een bewijs model 2 is nodig voor functies op de minderjarigen afdeling.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie, bestaande uit een schriftelijke test en een selectiegesprek, zal plaatsvinden op 5 augustus 2022. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, maar niet als eerste gerangschikt staan, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 1 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Interne kandidaten

Aangezien het maximum aantal opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur (met inbegrip van de vervangingsovereenkomsten) beperkt is tot 4 over een periode van 2 jaar; kunnen de medewerkers die zich in dat geval bevinden, niet meer deelnemen aan een selectie voor een contract van bepaalde duur of een vervanging. Ze kunnen immers contractueel niet meer worden aangeworven met een vijfde overeenkomst van bepaalde duur.

 

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij Sandy Bruggeman (HR Deskundige). Je kan haar per mail contacteren via sandy.bruggeman@fedasil.be of telefonisch op het algemeen nummer 03 727 12 60.

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.