Home

Technisch medewerker (M/V/X)

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

 

Fedasil zoekt een

Technisch medewerker (m/v/x)

Niveau D

Opvangcentrum Machelen

Externe selectie

Referentienummer: 9128-32

 

Functie

Doel

Je staat in voor de dagelijkse praktische uitvoering van kleine onderhoudswerken en herstellingswerken, zodat infrastructuur en terreinen van het centrum in goede staat zijn en blijven.

Context

De personeelsleden verzekeren de omkadering van de jongeren en hebben verschillende taken en profielen. Samen vormen ze de verschillende diensten van het centrum: de sociale dienst, de medische dienst, de logistieke-technische dienst, de administratie, …

Als technisch medewerker werk je binnen de logistiek-technische dienst, deze bestaat uit 2 logistiek assistenten en 1 technisch medewerker. Meer informatie over het centrum vind je op www.fedasil.be.

Inhoud

Je verricht kleine herstellingen, onderhoud,- en verbeteringswerken. Je voorziet in de technische behoeften van personeel en directie.

Je controleert op technische defecten en veiligheid, je registreert en rapporteert deze om eventuele infrastructuurproblemen te voorkomen.

Je signaleert defecten en geeft advies over de aanpak ervan aan je diensthoofd.

Je ondersteunt mee de onderhoudswerken die door de centrumbewoners worden verricht.

Je stelt materiaal ter beschikking, verdeelt taken, geeft uitleg en controleert de werkzaamheden van de bewoners.

Je waarborgt het goede beheer van de aanwezige materialen en machines.

Je bent beschikbaar voor de medewerkers van het centrum die technische vragen hebben.

Je stelt mee informatiefiches en instructies op en geeft deze door aan bewoners en personeel.

Je denkt mee na over projecten met betrekking tot de inrichting van het centrum teneinde de directie te helpen de juiste beslissingen te nemen.

Je levert informatie aan voor de opmaak van aankoopdossiers.

Je staat mee in voor de orde en netheid van het wagenpark van het OOC.

Je staat mee in voor de administratieve opvolging (technische keuring, rapportage kilometerstanden, enz.) van het wagenpark van het OOC.

Je staat mee in voor het uitvoeren van vervoersopdrachten in het kader van de missie van het OOC.

Je biedt in geval van afwezigheden of verloven mee ondersteuning op logistiek vlak.

 

Profiel

Je hebt bijzondere interesse voor Fedasil, zijn waarden en deontologische code, zijn organisatie, zijn doelgroep, zijn verschillende partners. Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be.

 

Diploma en ervaring

Geen diplomavereisten.

Je hebt een eerste relevante professionele ervaring als technische assistent.

 

Technische vaardigheden

Vereisten

Je hebt een voldoende basiskennis van MS Office.

Je beschikt over voldoende competenties om diverse onderhoudswerken en kleine herstellingen te kunnen uitvoeren.

Zelfstandig werken en zin voor initiatief tonen.

Een rijbewijs B is een pluspunt.

Je hebt voeling met/interesse in het werken met een kwetsbare multiculturele doelgroep.. Je werkt in een tweetalige omgeving. Je hebt een kennis van het Frans.

Troeven

Kennis van het Engels en/of andere vreemde talen is een pluspunt.

Voeling hebben met preventie en veiligheid.

Algemene vaardigheden

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

Informatie verwerken: efficiënt en effectief zoeken, decoderen en verwerken van grote hoeveelheden gegevens binnen een beschikbare termijn.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

Ondersteunen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

Aanbod

Type overeenkomst

Een voltijds contract (38u/week) van bepaalde duur. Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor alle type arbeidsovereenkomsten voor de duur van minstens 2 jaar. De aangelegde werfreserve kan ook door andere opvangcentra gebruikt worden.

 

Plaats van tewerkstelling

Opvangcentrum Machelen

Bessenveldstraat 15

1831 Diegem (Machelen)

 

Loon

U wordt aangeworven op het niveau NDT1 met de loonschaal die voor u van toepassing is. Het minimum bruto maandsalaris bedraagt € 1.925 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

Voordelen

Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering

 

Zin om te solliciteren?

Solliciteer tegen ten laatste 08/08/2022 door het kandidatenformulier in te vullen via de link "solliciteren" onderaan de vacature. Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

  • een motivatiebrief
  • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden. Een bewijs model 2 is nodig voor functies op de minderjarigen afdeling.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie, bestaande uit een schriftelijke test en een selectiegesprek. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, maar niet als eerste gerangschikt staan, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij christophe.mahaut@fedasil.be (selectieverantwoordelijke).

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.