Home

Flying Coach Hervestiging (m/v/x)

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

 

Fedasil zoekt een

Flying Coach Hervestiging (m/v/x)

Begeleider Hervestigingsprogramma

Contract van onbepaalde duur

 

Referentienummer: 9009/300

 

 

Functie

Doel

 

Je bent mede verantwoordelijk voor het uitwerken en uitvoeren van het Hervestigingsprogramma.

Je staat in voor een professionele opvang en begeleiding van de hervestigde vluchtelingen.

Je bereidt de nieuwkomers zo goed mogelijk voor op hun leven in België en organiseert BELCO-trainingen (= Belgische Culturele Oriëntatie) en geeft deze opleidingen aan vluchtelingen in de herkomstlanden, in het opvangcentrum van Kapellen en in de regio Vlaanderen.

 

 

Context

 

Hervestiging is een mechanisme waarmee vluchtelingen geselecteerd worden in een land waar ze bescherming hebben gezocht (eerste asielland) en van daaruit overgebracht worden naar een derde land (hervestigingsland) dat heeft aanvaard om hen het vluchtelingenstatuut toe te kennen en een duurzaam verblijfsrecht te geven. Dit programma wordt beheerd door het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (hierna UNHCR).

 

 

De klassieke hervestigingsprogramma verloopt volgens 6 stappen die beheerd worden door verschillende actoren:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast de opvang in de centra en door de OCMW’s, ontwikkelt Fedasil ook opvang via gemeenschapssponsoring (Community sponsorship). Dit is een specifieke manier om hervestigde vluchtelingen op te vangen en te begeleiden, waarbij het maatschappelijk middenveld rechtstreeks betrokken is en een belangrijke rol speelt. Na een matchingsprocedure worden sommige vluchtelingen die geselecteerd zijn voor hervestiging in België gesponsord door een gemeenschap. Daarom volgen ze niet het standaard opvangtraject. De sponsorgemeenschap verbindt zich ertoe hen op te vangen in een geschikte accommodatie en hen gedurende een periode van ten minste één jaar hulp op maat te bieden.

De sponsorgemeenschap helpt hen de Belgische samenleving beter te begrijpen en ondersteunt hen in de verschillende stadia van hun nieuwe leven: administratieve procedure, onderwijs, beroepsopleiding en werkgelegenheid, sport en vrije tijd, gezondheid en welzijn, taal, sociaal netwerk, toegang tot gespecialiseerde diensten. Dankzij dit systeem kon België de veilige en legale trajecten voor mensen die bescherming nodig hebben diversifiëren en een positieve imago van de vluchtelingen. Gemeenschapssponsoring vergemakkelijkt de empowerment van hervestigde vluchtelingen en hun integratie in de Belgische samenleving.

Inhoud

 

Als “Fying coach” begeleider in het hervestigingsprogramma, zorg je er mee voor de volgende zaken:

 • Dat de geselecteerde vluchtelingen in het eerste asielland geïnformeerd worden over hun reis en leven in België (BELCO missies in het buitenland samen met andere collega’s)
 • Correcte opvang en begeleiding van nieuwkomers in het opvangcentrum van Kapellen of bij de partner in samenwerking met verschillende interne en externe diensten
 • Organiseren en geven van collectieve en individuele infosessies tijdens het verblijf in het opvangcentrum (BELCO + programma)
 • Een vlotte doorstroming voorzien vanuit het opvangcentrum naar de individuele opvang.
 • Organiseren en geven van collectieve en individuele infosessies aan hervestigde vluchtelingen die via een sponsorgemeenschap worden opgevangen
 • Eventueel ook opleidingen en trainingen geven aan andere doelgroepen. Dit kan zijn rond genderproblematiek, seksualiteit, maatschappelijke initiatie, arbeidsattitude, enz.

Je werkt mee aan een internationaal programma dat veel leerkansen en uitdagingen biedt. Maar eveneens afhankelijk is van de mogelijke crisissituaties in het opvangnetwerk in België. Als “flying coach hervestiging” moet je je dus ook flexibel kunnen opstellen. Indien het hervestigingsprogramma tijdelijk stil ligt, kan je ingezet worden binnen de sociale dienst van het opvangcentrum van Kapellen om de reguliere bewoners te ondersteunen.

Profiel

Je hebt bijzondere interesse voor Fedasil, zijn waarden en deontologische code, zijn organisatie, zijn doelgroep, zijn verschillende partners. Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be

 

Diploma en ervaring

 

 • Je bent houder van een bachelor diploma.
 • Je hebt een eerste relevante professionele ervaring

 

 

Technische vaardigheden

Vereisten

 • Je hebt een goede beheersing van MS Office, Outlook, Word, Excel, Powerpoint, internettoepassingen
 • Je beschikt over een rijbewijs B
 • Je hebt een grondige kennis van de asiel- en migratiesector en in het bijzonder het hervestigingsprogramma
 • Je hebt kennis van de thema’s die behandeld worden in het officiële integratieparcours (Agentschappen voor Integratie en Inburgering)
 • Je bent bereid om bij te leren en kennis en vaardigheden op peil te houden of te verbeteren
 • Je beschikt over goede training skills: ontwikkeling van modules, participatieve onderwijsbenaderingen, een veilige leeromgeving creëren, animeren van een groep, aanpassing aan het publiek
 • Je hebt een zeer goede kennis van het Engels (schriftelijk en mondeling)

 

Troeven

Je hebt kennis van andere vreemde talen, bij voorkeur een taal van het doelpubliek (Arabisch).

 

Algemene vaardigheden

 

 • Goede communicatievaardigheden
 • Zin voor planning en organisatie
 • In staat zelfstandig te werken
 • Vermogen om te luisteren en te dialogeren
 • Cultuursensitief
 • Dynamisch, flexibel en polyvalent
 • Creatief

 

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

INFORMATIE VERWERKEN : efficiënt en effectief zoeken, decoderen en verwerken van grote hoeveelheden gegevens binnen een beschikbare termijn.

WERK STRUCTUREREN : structureren van het eigen werk door prioriteiten te stellen en een veelvoud aan taken op een systematische manier uit te voeren.

LEREN : op een formele of informele manier tonen, overbrengen en delen van kennis, expertise en werkwijzen.

 

 

 

Aanbod

Type overeenkomst

Een voltijds contract (38u/week) van onbepaalde duur.

Er wordt een werfreserve aangelegd voor alle type contracten, voor de duur van 2 jaar. Deze werfreserve kan ook gebruikt worden door andere centra of diensten.

 

Plaats van tewerkstelling

Opvangcentrum Kapellen

Kazerneweg 35

2950 Kapellen

 

 

Loon

 

Je wordt aangeworven op het niveau B1 met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto € 2.537 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van jouw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

 

 

Voordelen

 

Variabel uurrooster

26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Premies voor onregelmatige prestaties (late shifts).

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

 

Zin om te solliciteren?

Solliciteer tegen ten laatste 31/7/2022 door het invullen van het sollicitatieformulier op www.fedasil.be

 

Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

 • een motivatiebrief
 • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
 • een kopie van het vereiste diploma.

 

 

Buitenlands diploma

Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen.

 

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor (www.selor.be).

Juridische attesten

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Om de uitnodiging voor het selectiegesprek niet te missen, raden wij je aan om ook jouw spam-berichten te controleren.

Selectie

De selectieronde zal plaatsvinden vanaf 1/8/2022

 

Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij Leen Forment (selectieverantwoordelijke) personeel.kapellen@fedasil.be

 

 

 

Via onderstaande link wordt u doorgestuurd naar cvwarehouse.com, waar u op deze vacature kan solliciteren.