Home

Wie zijn de verzoekers om internationale bescherming?

06/11/2018
Opvangcentrum Fedasil
Fedasil en de partners vangen meer dan 17 500 verzoekers om internationale bescherming op in België. Het gaat voornamelijk om mensen die de conflicten in Syrië en Afghanistan ontvluchtten.

Verzoekers om internationale bescherming ('verzoekers') hebben recht op materiële hulp tijdens de duur van het onderzoek naar hun aanvraag. Deze hulp betekent opvang en begeleiding in een opvangstructuur beheerd door Fedasil of uitbesteed aan een partner (Rode Kruis, OCMW...). Ze ontvangen geen financiële steun.

Momenteel worden 17 500 verzoekers opgevangen in de collectieve centra en de individuele opvangplaatsen van het netwerk van Fedasil. In totaal zijn er 19 500 plaatsen beschikbaar.

Profiel
Fedasil vangt families en alleenstaanden op. 53% van de bewoners zijn personen in familieverband (ouders met kinderen), 34% zijn alleenstaande mannen, 7% zijn alleenstaande vrouwen en 6% zijn niet-begeleide minderjarigen (NBMV). De niet-begeleide minderjarigen krijgen specifieke opvang en begeleiding.

De verzoekers komen uit oorlogsgebieden, voornamelijk uit Syrië, Afghanistan en Irak maar ook uit Palestina en Guinee.

De meerderheid van de opgevangen personen wacht op een beslissing van de instanties.

Meer weten?
Statistieken over verzoeken om internationale bescherming en het percentage erkenningen: www.cgvs.be