Home

Traject voor slachtoffers genitale verminking

06/02/2018
Fedasil ondersteunt projecten om slachtoffers van genitale verminking in het opvangnetwerk sneller op te sporen en beter te begeleiden.

Op dinsdag 6 februari wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking. Volgens de meest recente cijfers zijn naar schatting 200 miljoenen meisjes en vrouwen wereldwijd het slachtoffer van een vorm van genitale verminking. In sommige Afrikaanse landen zoals Guinee en Somalië, zijn 90% van de meisjes vanaf 9 jaar besneden of lopen ze een groot risico besneden te worden.

Begeleiding van slachtoffers

Ook in het opvangnetwerk van Fedasil verblijven heel wat vrouwen die het slachtoffer werden van vrouwenbesnijdenis, vaak met een verhoogd risico op ernstige en langdurige gevolgen op het vlak van gezondheid, en psychosociaal welzijn.

Dankzij steun van het Europees Fonds voor Asiel en Migratie (AMIF) werd sinds 2016 een globaal actieplan ondersteund, uitgewerkt door GAMS België en Intact vzw. Met input van verschillende medewerkers uit collectieve opvangcentra, ontwikkelden zij een speciaal traject voor de vroegtijdige identificatie van slachtoffers en een efficiënte begeleiding die gelijk is binnen het gehele opvangnetwerk.

Vluchtelingenstatus

Het risico voor vrouwelijke genitale verminking wordt door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen erkend als reden voor het toekennen van een vluchtelingenstatus, zowel voor jonge meisjes als volwassen vrouwen.