Home

Conferentie ‘Iedereen op het veld’

19/12/2017
Kraainem Fedasil
De Belgische Voetbalbond presenteerde de resultaten van zijn project om asielzoekers te integreren via voetbal.

Het project ‘Iedereen op het veld’ wil de integratie van asielzoekers/vluchtelingen in voetbalclubs aanmoedigen en lokale clubs helpen bij de inschrijvingen. Dit gemeenschappelijk project van Voetbal Vlaanderen, Agentschap Integratie en Inburgering, ACFF en Pro League, werd gerealiseerd met de steun van Fedasil en kende een groot succes.

Op 14 december organiseerden de partners samen een conferentie in Brussel. Tijdens dit evenement deelden deelnemers goede praktijken en zochten ze samen naar oplossingen voor problemen zoals de taalbarrière, de mobiliteit van de spelers, geld, sportuitrusting, culturele verschillen… Deze uitwisselingen van ervaringen vonden de deelnemers erg verrijkend.

België telt meer dan 2.000 voetbalclubs die samen 440.000 leden hebben, voetbal is hiermee de meest toegankelijke sport van ons land. Voetbal is een ploegsport bij uitstek en ontmoetingen staan dan ook centraal.

In 2017 startten 19 pilootclubs met hun eigen integratieproject, vaak in samenwerking met een opvangcentrum voor asielzoekers in hun buurt.

De Voetbalbond stelde een goede praktijkengids, een FAQ en andere nuttige documenten ter beschikking van de clubs en de begeleiders van de asielzoekers.