Home

23 experts op missie voor EASO

13/03/2018
EASO Italy
In 2017 vertrokken 23 medewerkers van Fedasil naar Griekenland, Italië, Cyprus en Bulgarije voor EASO, het Europees Asielbureau.

Sinds 2013 zet Fedasil medewerkers op vrijwillige basis in voor missies van ongeveer 8 weken.

Het afgelopen jaar vertrokken 23 medewerkers op een EASO-missie. Dat waren er dubbel zoveel als in 2016. De meerderheid van de missies vond plaats in de hotspots in Griekenland en Italië, maar ook in Cyprus en Bulgarije. 

  • In Italië en in Griekenland stonden onze experts vooral in voor de informatie voor migranten (asiel- en herplaatsingsprocedures, de rol van EASO, familiehereniging, Dublinregels ….). 
  • In Cyprus werden onze collega’s ingezet in een opvangcentrum in Kofinou waar ze operationele ondersteuning boden bij de dagelijkse werking en good practices deelden met het Cypriotisch personeel
  • De missie in Bulgarije bestond uit een behoefteanalyse voor de identificatie van kwetsbaarheden van migranten. 

Solidariteit
Door medewerkers in te zetten toont Fedasil zijn solidariteit tegenover landen van de EU die een grote migratiedruk kennen. De experts van Fedasil krijgen regelmatig positieve feedback over hun professionaliteit, hun motivatie en hun competenties. Daar bovenop spreken onze collega’s die terugkeren na deze missies over een boeiende professionele ervaring die ook op menselijk vlak verrijkend was.

In 2018 zal het Agentschap experts blijven sturen.