Home

Opvangmodellen

Tijdens een klassiek opvangtraject verblijven de hervestigde personen in een opvangcentrum van Fedasil. Na 6 weken gaan ze naar een individuele woning beheerd door een OCMW waar ze ongeveer 6 maanden kunnen verblijven. Er bestaan ook alternatieve opvangtrajecten. Steden en gemeenten kunnen, samen met hun OCMW, een woning ter beschikking stellen voor hervestigde personen en hen gedurende minstens een jaar intensief te begeleiden.

Na afloop van deze eerste opvangperiode, verhuizen ze naar privéwoningen en kunnen ze een leefloon ontvangen tot wanneer ze autonoom zijn.