Home

Cijfers

Opvangnetwerk

Op 19 december 2017 beschikt Fedasil, samen met de partnerorganisaties, over een opvangcapaciteit van 23.325 plaatsen, verdeeld over collectieve centra en individuele woningen. Er worden 17.772 personen opgevangen, dit komt overeen met een bezettingsgraad van 76%.

Vrijwillige terugkeer

Tussen januari en november 2017 zijn 3.531 personen vrijwillig teruggekeerd vanuit België naar hun herkomstland. De voornaamste bestemmingen zijn Oekraïne, Roemenië en Irak. Meer informatie in het verslag in bijlage.

Hervestiging van vluchtelingen

Sinds 2013 heeft België een structureel hervestigingsprogramma en engageert ons land zich ertoe om elk jaar een aantal kwetsbare vluchtelingen op te vangen. Sindsdien zijn er 2.171 vluchtelingen hervestigd in België, waaronder 1.855 Syrische vluchtelingen en 281 Congolese vluchtelingen.