Home

Zoutleeuw

22.10.2020
Dit najaar volgen enkele jongeren een technische werkplekopleiding in het opvangcentrum.
01.10.2020
Op de Internationale Ouderendag zetten wij ook de ouderen in het opvangcentrum in de bloemetjes.

Nieuwsbrief Zoutleeuw

Wil u de elektronische nieuwsbrief van ons centrum ontvangen? Vul hieronder uw e-mailadres in.


Corona: zoals elk opvangcentrum in ons land, neemt ook het opvangcentrum van Zoutleeuw verregaande maatregelen voor preventie en hygiëne, zowel voor de bewoners als voor het personeel. Onderstaande info over buurtinitiatieven en bezoeken zal dan ook aangepast worden in functie van de gezondheidssituatie in het centrum. Lees meer. 

Over het centrum

Het opvangcentrum in Zoutleeuw is één van de tijdelijke Belgische centra voor verzoekers om internationale bescherming die rechtstreeks worden beheerd door Fedasil. 

Het tijdelijke opvangcentrum van Zoutleeuw, met ruimte voor 130 personen vindt onderdak in het voormalig rusthuis Philemon en Baucis.

Verschillende personeelsleden staan in voor de goede werking: maatschappelijk werkers, opvoeders, onthaalmedewerkers, verpleegkundigen, animatoren….

Het tijdelijke opvangcentrum van Zoutleeuw is, zoals alle centra van Fedasil, een open opvangcentrum en biedt onderdak, voeding, medische zorgen en sociale begeleiding aan asielzoekers tijdens de behandeling van hun verzoek om internationale bescherming.

Vrijwilligers 

Interesse om een handje te komen helpen? Contacteer ons dan via info.zoutleeuw@fedasil.be 

Giften

Wij zijn steeds op zoek naar een aantal dingen. Je kan steeds op Facebook (Fedasil Zoutleeuw) kijken voor de laatste info.  

Contact

Opvangcentrum Zoutleeuw
Zoutleeuwse Steenweg 11
3440 Zoutleeuw

T: 011 49 55 00
info.zoutleeuw@fedasil.be 
Facebook: Fedasil Zoutleeuw